Nemocnice chtějí být lépe připraveny na hromadná neštěstí

Ostrava / 15. 11. 2018

Případným účastníkům hromadných neštěstí či teroristických útoků se může opět zvýšit šance na záchranu a včasné ošetření díky kvalitní a propracované metodice pro mimořádné situace, která by mohla být využívána v nemocnicích. Lékařská fakulta Ostravské univerzity společně s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a Fakultní nemocnicí v Ostravě podaly na toto téma unikátní projekt s názvem „Zkvalitnění bezpečnosti pacienta při hromadných úrazech v nemocničních systémech v ČR.“

Cílem projektu je vytvořit on-line monitorovací a klasifikační systém sledování zraněných při hromadných úrazech v návaznosti na evakuační scénář nemocnice. K lepší koordinaci záchranných prací přispějí také nové vzdělávací postupy krizového managementu nemocnic a zdravotnických zařízení záchranné služby. Zraněným pak pomohou alternativní léčebné postupy v ošetřování těžce zraněných pacientů u různých typů vysokoenergetických poranění.

„Rádi bychom také analyzovali požadavky na on-line monitorovací a klasifikační systém zraněných, který umožňuje sledovat postiženou osobu během primárního ošetření na urgentním příjmu, případně v navazující fázi léčení. Následně bude navržen nový IT monitorovací systém s možností lokalizace postiženého a sledování jeho základních životních funkcí po celou dobu ošetření až do doby převozu na operační sál a hospitalizace ve zdravotnickém zařízení,“ uvádí hlavní řešitel doc. Leopold Pleva, vedoucí Ústavu medicíny katastrof LF OU a přednosta Kliniky úrazové chirurgie FN Ostrava.

Projekt by neměl být v budoucnu lokalizován pouze v kraji, vědci si totiž dali za úkol také vytvořit systém automatických alternativních evakuačních scénářů zohledňujících obecné i specifické podmínky území a nemocnic v ČR.

Rozsáhlý projekt do systému AZV ČR v oblasti „Podpora dlouhodobé mezisektorové spolupráce v oblasti medicíny katastrof“ bylo možné podat díky podpoře v rámci „Programu na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje – 2. výzva“.


Kontakt pro média:

Mgr. Adam Soustružník
tiskový mluvčí Ostravské univerzity

+420 724 919 614