Konec dvojvládí na Lékařské fakultě OU

Ostrava / 01. 11. 2018

Dne 31. 10. skončilo funkční období soudem vrácenému do funkce děkanovi docentu Zončovi a zároveň abdikoval k 31. 10. na svou funkci děkana docent Martínek. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto v souladu s vysokoškolským zákonem přeneslo výkon působnosti děkana Lékařské fakulty na rektora OU s účinností od 1. listopadu do doby, než bude zvolen a jmenován nový děkan. Tento postup je standardní v situaci, kdy fakulta neustavila některý ze svých samosprávných orgánů.

Volbu nového děkana vyhlásil Akademický senát LF OU na 14. 11. 2018.


Kontakt pro média:

Mgr. Adam Soustružník
tiskový mluvčí Ostravské univerzity

+420 724 919 614