Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity je nejlepší

Ostrava 6. února 2007 – Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity obsadila celkově první místo na žebříčku všech přírodovědeckých fakult České republiky, tuto zprávu uveřejnily včera Lidové noviny. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity nejlépe naplnila dvě kritéria ze čtyř: výběrovost a konkurenceschopnost. U ostatních kritérií, jimiž jsou zájem o fakultu a uplatnitelnost jejich absolventů na trhu práce, se umístila mezi nejlepšími pěti českými přírodovědeckými fakultami.

Přestože Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity vznikla teprve nedávno, v roce 1991, má v tomto akademickém roce 1837 studentů. Zájemci si mohou vybrat ze široké nabídky oborů v prezenční, kombinované i distanční formě. Na fakultě se připravují budoucí odborníci, vědečtí pracovníci i učitelé základních a středních škol.

Uchazeči o bakalářské studium projdou i letos v přijímacím řízení národními testy studijních předpokladů agentury Scio. Do některých navazujících magisterských oborů jsou absolventi bakalářského studia přijati bez přijímacích zkoušek.

Liverpool, Paříž, Dublin, Udine, Leiden či Barcelona to je výčet jen několika málo z celkem devatenácti sídelních měst evropských univerzit, v nichž se mohou studenti Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity zúčastňovat studijních pobytů. „V letošním roce očekáváme výjezd asi šedesáti studentů na dobu nejméně jednoho semestru. Tento počet chceme neustále zvyšovat a umožnit studium v zahraničí v podstatě všem studentům, kteří mají odpovídající jazykové znalosti a kvalitní výsledky studia,“ uvedl děkan Přírodovědecké fakulty Jiří Močkoř.

Fakulta se rovněž podílí na řešení českých i zahraničních vědeckých projektů. Na sto studentů z dvaceti univerzit celé Evropy se pravidelně zúčastňuje nejstarší a největší vědecké soutěže studentů matematiky, jíž je Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity nejen zakladatelem, ale i pořadatelem. Podle Rady vlády pro výzkum a vývoj vykazuje právě tato fakulta nejvyšší efektivitu využití finančních prostředků ve vědě ze všech přírodovědeckých fakult České republiky.

Přestože míra nezaměstnanosti je v regionu velmi vysoká, absolventi Přírodovědecké fakulty nemají problém s uplatněním na trhu práce. Někteří z jejích absolventů zaujímají významné postavení v oblasti průmyslu, státní správy, školství i výzkumu.