Geomorfologie, přírodní hrozby a environmentální změny - projekty a ohlasy

Projekty (CEP, mezinárodní)

 • GAČR 19-01866S. Staré sesuvy: skutečně neaktivní? Dotace: 4 386 tis. Kč, roky řešení 2019-2021. (spoluřešitel T. Pánek)
 • GAČR 19-16013S. Obří sesuvy na předpolí ledovců: chybějící část příběhu vývoje Patagonského ledovcového štítu a přilehlých ledovcových jezer. Dotace: 4   tis. Kč, roky řešení 2019-2021. (řešitel T. Pánek)
 • GAČR 22-17474S. Biogeomorfologické interakce v meandrujících řekách napříč rozdílnými časoprostorovými měřítky. Dotace: 4 332 tis. Kč, roky řešení 2022-2024 (řešitel T. Galia)
 • GAČR 22-12522S. Mikroskopická anatomie letokruhů stromů jako zdroj chronologických informací pro optimalizaci stanovení sesuvného hazardu. Dotace: 6 875 tis. Kč, roky řešení 2022-2024 (řešitel K. Šilhán)
 • GAČR 13-15123S. Sackung v nezaledněných pohořích: prostorové a chronologické chování hlubokých svahových deformací ve Vnějších Západních Karpatech. Dotace: 4 179 tis. Kč, roky řešení: 2017-2019. (řešitel T. Pánek) // Sackung in non-glaciated landscapes: spatial and temporal behaviour of deep-seated gravitational slope deformations in Outer Western Carpathians. Grant: 4 179 000 CZK, period 2017-2019. (solver T. Pánek)
 • GAČR 15-02067S. Optimalizace dendrogeomorfologických metod pro výzkum sesuvů. Dotace: 4 226 tis. Kč, roky řešení: 2015-2017. (řešitel K. Šilhán)
 • Identifikace zranitelnosti a možnosti podpory přirozených funkcí krajiny v podmínkách změněného klimatu ve velkoplošných zvláště chráněných územích, TAČR, 3 097 940 Kč, EPSILON, 2017-2019. (spoluřešitel: J. Hradecký)
 • GAČR 13-15123S. Časoprostorová variabilita hlubokých svahových deformací v Tatrách (Západní Karpaty). Dotace: 6 573 tis. Kč, roky řešení: 2013-2016. (řešitel T. Pánek)

Významná ocenění členů týmu

 • R. Tichavský (2015; cena rektora OU)
 • T. Pánek (2017; Cena rektora za vynikající dlouhodobou vědecko-výzkumnou činnost akademických pracovníků Ostravské univerzity)
 • K. Šilhán (2017; Cena rektora za mimořádnou vědecko-výzkumnou činnost akademických pracovníků Ostravské univerzity do 35 let)
 • T. Galia (2019; Cena rektora za mimořádnou vědecko-výzkumnou činnost akademických pracovníků Ostravské univerzity do 35 let)

Zveřejněno / aktualizováno: 03. 02. 2022