Biodiverzita - projekty a ohlasy

Projekty (CEP, mezinárodní)

Evoluce drobnělek (Zoraptera): od fosilií a srovnávací morfologie po cytogenetiku a transkriptomy – GAČR, 6 428 tis. Kč (OU 3 047 tis.), standardní projekt, 2022-2024, Ostravská univerzita / Karlova univerzita / Univerzita palackého, Petr Kočárek (řešitel), František Šťáhlavský (spoluřešitel), Robin Kundrata (spoluřešitel)

Je formování mikrobiomu střeva hmyzích herbivorů proces stochastických vlivů nebo deterministických interakcí? – GAČR, 12 400 tis. Kč (OU 6 300 tis.), standardní projekt, 2022-2024, Mikrobiologický ústav AV ČR / Ostravská univerzita, Miroslav Kolařík (řešitel), Pavel Drozd (spoluřešitel)

Selektivní efekt rybničního hospodaření na sladkovodní společenstva – GAČR, 7 138 tis. Kč (OU 2 550 tis.), standardní projekt, 2018-2020, ČZU Praha / Ostravská univerzita, Filip Harabiš (řešitel), Lukáš Choleva (spoluřešitel)

Mikrobiota symbiontů herbivorního hmyzu: klíč k pochopení hostitelské specializace? – GAČR, 10 381 tis. Kč (OU 4 120 tis.), standardní projekt, 2018-2020, Mikrobiologický ústav AV ČR / Ostravská univerzita, Miroslav Kolařík (řešitel), Pavel Drozd (spoluřešitel)

Proč mají tropické lesy více druhů hmyzích herbivorů a parazitoidů než lesy mírného pásma? – GAČR, 15 244 tis. Kč (OU 3 530 tis.), standardní projekt, 2014-2016, Biologické centrum AV ČR/ Ostravská univerzita, Vojtěch Novotný (řešitel), Pavel Drozd (spoluřešitel)

Diverzita původních a invazních druhů raků ve střední Evropě: od genetické struktury populací a reprodukčních strategií po systematiku a ochranu – GAČR, 9 993 tis. Kč (OU 2 007 tis.), standardní projekt, 2012-2015, Univerzita Karlova/ Jihočeská univerzita/ Ostravská univerzita, Adam Petrusek (řešitel), Zdeněk Ďuriš (spoluřešitel)

Faktory ovlivňující negativní vliv invazivních raků v ČR: migrační aktivita, reprodukční biologie a šíření patogenu račího moru – GAAV, 2 346 tis. Kč (OU 642 tis.), základní výzkum, 2007-2009, Ostravská univerzita/ Univerzita Karlova/ Jihočeská univerzita, Zdeněk Ďuriš (řešitel)

Populační ekologie terminálních a rezidentních subpopulací invazního druhu raka – GAČR, 1 543 tis. Kč, standardní projekt, 2003-2005, Ostravská univerzita/ Jihočeská univerzita, Zdeněk Ďuriš (řešitel)

Hybridní zóny a dynamika evoluce asexuality komplexu evropských sekavců (Cobitis) – GAČR, 4 789 tis. Kč (OU 433 tis.), standardní projekt, 2009-2013, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR/ Ostravská univerzita, Karel Janko (řešitel), Pavel Drozd (spoluřešitel)

Hostitelská specializace a druhová diverzita bryofágního hmyzu - analýza klíčových faktorů – GAČR, 1 572 tis. Kč, standardní projekt, 2007-2009, Ostravská univerzita, Pavel Drozd (řešitel)

Významná ocenění členů týmu

  • Lukáš Choleva (2013) - Prémie Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky v Akademii věd ČR
  • Karel Janko, Lukáš Choleva (2012) - Prémie Otto Wichterleho - Praemium Academiae 2012 pro mladé vědce – tým Laboratoře genetiky ryb, který se tvůrčím způsobem věnuje fylogenetice, fylogeografii, evoluci a molekulární taxonomii ryb převážně nadčeledi Cobitoidea
  • Vítězslav Plášek (2010) - Cena rektora Warminsko-Mazurské Univerzity prof. dr hab. Józefa Górniewicza (Olštýn, Polsko) za vědecký přínos.
  • Aleš Dolný (2009) - Cena ministra životního prostředí ČR (Ladislava Mika), Zvláštní čestné uznání za výjimečný počin v oblasti životního prostředí za odbornou monografii (Dolný A., Bárta D., Waldhauser M., Holuša O. & Hanel L. (eds.): Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření)

Mediální ohlasy


Zveřejněno / aktualizováno: 09. 02. 2022