Biodiverzita - projekty a ohlasy

Projekty (CEP, mezinárodní)

Proč mají tropické lesy více druhů hmyzích herbivorů a parazitoidů než lesy mírného pásma? – GAČR, 15 244 tis. Kč (OU 3 530 tis.), standardní projekt, 2014-2016, Biologické centrum AV ČR/Ostravská univerzita, Vojtěch Novotný (řešitel), Pavel Drozd (spoluřešitel)

Diverzita původních a invazních druhů raků ve střední Evropě: od genetické struktury populací a reprodukčních strategií po systematiku a ochranu – GAČR, 9 993 tis. Kč (OU 2 007 tis.), standardní projekt, 2012-2015, Univerzita Karlova/ Jihočeská univerzita/Ostravská univerzita, Adam Petrusek (řešitel), Zdeněk Ďuriš (spoluřešitel)

Faktory ovlivňující negativní vliv invazivních raků v ČR: migrační aktivita, reprodukční biologie a šíření patogenu račího moru – GAAV, 2 346 tis. Kč (OU 642 tis.), základní výzkum, 2007-2009, Ostravská univerzita/ Univerzita Karlova/Jihočeská univerzita, Zdeněk Ďuriš (řešitel)

Populační ekologie terminálních a rezidentních subpopulací invazního druhu raka – GAČR, 1543 tis. Kč, standardní projekt, 2003-2005, Ostravská univerzita/ Jihočeská univerzita, Zdeněk Ďuriš (řešitel)

Hybridní zóny a dynamika evoluce asexuality komplexu evropských sekavců (Cobitis) – GAČR, 4 789 tis. Kč (OU 433 tis.), standardní projekt, 2009-2013, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR/Ostravská univerzita, Karel Janko (řešitel), Pavel Drozd (spoluřešitel)

Hostitelská specializace a druhová diverzita bryofágního hmyzu - analýza klíčových faktorů – GAČR, 1 572 tis. Kč, standardní projekt, 2007-2009, Ostravská univerzita, Pavel Drozd (řešitel)

Významná ocenění členů týmu

 • Lukáš Choleva (2013) - Prémie Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky v Akademii věd ČR
 • Karel Janko, Lukáš Choleva (2012) - Prémie Otto Wichterleho - Praemium Academiae 2012 pro mladé vědce – tým Laboratoře genetiky ryb, který se tvůrčím způsobem věnuje fylogenetice, fylogeografii, evoluci a molekulární taxonomii ryb převážně nadčeledi Cobitoidea
 • Vítězslav Plášek (2010) - Cena rektora Warminsko-Mazurské Univerzity prof. dr hab. Józefa Górniewicza (Olštýn, Polsko) za vědecký přínos.
 • Aleš Dolný (2009) - Cena ministra životního prostředí ČR (Ladislava Mika), Zvláštní čestné uznání za výjimečný počin v oblasti životního prostředí za odbornou monografii (Dolný A., Bárta D., Waldhauser M., Holuša O. & Hanel L. (eds.): Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření)

Mediální ohlasy

 • Česká televize – Dobré ráno (25.04.2017) – beseda: Žáby a čolci (Lukáš Choleva)
 • Víkend na TV Nova (25.04.2017) – Oceánolog bez moře (Zdeněk Ďuriš, medailon)
 • Časopis Týden – 3/2017: 89, Mechy jsou starší než dinosauři (bryologický výzkum V. Pláška)
 • Česká televize – Dobré ráno (13.02.2017) – beseda: Taxonomie (Jan Ševčík)
 • Český rozhlas Ostrava, magazín Koktejl – interview se zajímavými osobnostmi (28.7.2014; 2.3.2016 – Zdeněk Ďuriš; 11.5.2016 – Petr Kočárek)
 • Česká televize – Studio 24 (16. 7. 2015) (Aleš Dolný – ochrana přírody v ČR a vážky jako modelová skupina organismů)
 • Rexlex.cz - Čeští přírodovědci objevili na Borneu nové druhy živočichů i rostlin (9.3.2015) (Petr Kočárek, výzkum hmyzu na Borneu)
 • Česká televize – Nedej se: Za brouky na stromy (6/2015) (Pavel Drozd, výzkum herbivorního hmyzu)
 • PNAS report (2015) (Pavel Drozd, výzkum herbivorního hmyzu)
 • Časopis 21. století: Hmyzí vegetariáni v hledáčku českých vědců (7/2014) (Pavel Drozd, výzkum herbivorního hmyzu)
 • Časopis 21. století – 3/2014: 76-78 - Co ukrývá tropický prales na Borneu? (Petr Kočárek, výzkum hmyzu na Borneu)
 • Česká televize – Události v regionech: Vědci sbírají hmyz z korun stromů (5/2014) (Pavel Drozd, výzkum herbivorního hmyzu)
 • Česká televize – Události v regionech plus: Přírodovědci z Ostravské univerzity budou sbírat housenky, brouky a kobylky (5/2014) (Pavel Drozd, výzkum herbivorního hmyzu)
 • Česká televize – Studio 6 Víkend – Nové druhy živočichů na Borneu (22.2.2014) (Petr Kočárek, výzkum hmyzu na Borneu)
 • Česká televize – Události v regionech – Čeští vědci objevili nové druhy živočichů (20.2.2014) (Petr Kočárek)
 • Týden.cz - Češi našli při výzkumu na Borneu nové živočichy i rostliny (19.2.2014) (Petr Kočárek, výzkum hmyzu na Borneu)
 • Novinky.cz: Do korun stromů za tajemstvím druhového bohatství naší planety (4/2014) (Pavel Drozd, výzkum herbivorního hmyzu)
 • Česká televize – ČT24 Před půlnocí – Aleš Dolný, biolog (2. 4. 2012) (Aleš Dolný, výzkum vážek)
 • „Češi odhalili tajemství přirozeného klonování"; duben 2012 (ČTK, Český rozhlas, Mladá Fronta Dnes, iDnes, Lidové noviny, lidovky.cz, sportovninoviny.cz,veda.cz,ekolist.cz, a další) (Lukáš Choleva)
 • Česká televize – ČT24 Před půlnocí – Zdeněk Ďuriš, oceánolog (23.2.2012) (Zdeněk Ďuriš)
 • Česká televize – ČT24 Události, komentáře – Jak zpívá hmyz (14.12.2010) (Petr Kočárek, výzkum vibrační a akustické komunikace hmyzu)
 • Talk show Jana Krause „Uvolněte se, prosím“ - Karel Janko – vědec, který se zabývá problematikou sexuální evoluce (11.4.2008) (Karel Janko)

Zveřejněno / aktualizováno: 17. 10. 2018