Biodiverzita - významné výstupy

Excelentní publikace:

Kovarik, P., Pechanec, V., Machar, I., Harmacek, J., Grim, T. Are birds reliable indicators of most valuable natural areas? Evaluation of areas in the context of habitat. ECOLOGICAL INDICATORS, 132. DOI: 10.1016/j.ecolind.2021.108298

Novotný, V., Basset, Y., Miller, S. E., Weiblen, G. D., Bremer, B., Čížek, L. & Drozd, P. (2002): Low host specificity of herbivorous insects in a tropical forest. Nature, 416: 841-844.

Článek v časopise NATURE, který zásadním způsobem ovlivnil pohled na globální biodiverzitu. Tým doc. Drozda nadále intenzívně spolupracuje s vůdčí osobností studia tropické biodiverzity, prof. Novotným, a autorsky se podílel na dalších významných publikacích v časopisech Science (2006, 2007, 2017) a PNAS (2015).

Larsen, J., Raisen, C. L., Ba, X., Sadgrove, N. J., Padilla-González, G. F., Simmonds, M. S., Loncaric, I., Kerschner, H., Apfalter, P., Hartl, R., Deplano, A., Stien Vandendriessche, S., Černá Bolfíková B., Hulva, P. ... & Larsen, A. R. (2022): Emergence of methicillin resistance predates the clinical use of antibiotics. Nature, 1-7. (IF = 54,64)

Článek v časopise NATURE je výsledkem mezinárodního výzkumu, který vedl k objevu mikroskopických hub, které jsou součástí mikrobiomu na povrchu těl ježků. Tyto houby produkují beta-laktamová antibiotika chránící ježky proti bakteriím. U těchto hub je možné najít kořeny vzniku stafylokoků rezistentních na methicilin dávno předtím, než se antibiotika začala využívat v lidské a veterinární medicíně. Na výzkumu se významnou měrou podílel doc. Pavel Hulva.

Vědecké články, výstupy

Články v časopisech (s IF či z databáze Scopus):

Doležálková-Kaštánková M., Mazepa G., Jeffries D. L., Perrin N., Plötner M., Plötner J., ... & Choleva L. (2021): Capture and return of sexual genomes by hybridogenetic frogs provides clonal genome enrichment in a sexual species. Scientific Reports, 11(1): 1-10. (IF = 5,13)

van den Berg G. L., Vermeulen E., Valenzuela L. O., Bérubé M., Ganswindt A., Gröcke D. R., ... Hulva, P., ... & Carroll E. L. (2021): Decadal shift in foraging strategy of a migratory southern ocean predator. Global Change Biology, 27(5): 1052-1067. (IF = 11,72)

Kovarik P., Pechanec V., Machar I., Harmacek J., Grim T. (2021): Are birds reliable indicators of most valuable natural areas? Evaluation of areas in the context of habitat. Ecological Indicators 132: 108298 (IF = 5,85)

Wolski G. J., Piwowarczyk R., Plášek V., Kukwa M. & Ruraż K. (2021): Tea plantations and their importance as host plants and hot spots for epiphytic cryptogams. Scientific Reports, 11(1): 1-14. (IF = 5,13)

Stöck M., Dedukh D., Reifová R., Lamatsch D. K., Starostová Z. & Janko K. (2021): Sex chromosomes in meiotic, hemiclonal, clonal and polyploid hybrid vertebrates: along the ‘extended speciation continuum'. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 376(1833): 20200103. (IF = 7,83)

Gloneková M., Brandlová K. & Pluháček J. (2021): Further behavioural parameters support reciprocity and milk theft as explanations for giraffe allonursing. Scientific Reports, 11(1): 1-9. (IF = 5,13)

Bried, J.; Ries, L.; Smith, B.; Patten, M.; Abbott, J.; Ball-Damerow, J.; Cannings, R.; Cordero-Rivera, A.; Cordoba-Aguilar, A.; De Marco, P.; Dijkstra, KD.; Dolny, A. et al. 2020. Towards Global Volunteer Monitoring of Odonate Abundance. Bioscience 70(10): 914–923. (IF = 9,84)

Pluháček J., Tučková V., Šárová R., King S.R.B. (2020): Effect of social organisation on interspecific differences in overmarking behaviour of foals in African equids. Animal Cognition, 23: 131-140. (IF = 3,29)

Višňovská D., Pyszko P., Šigut M., Kostovčík M., Kolařík M., Kotásková N., & Drozd P. (2020): Caterpillar gut and host plant phylloplane mycobiomes differ: a new perspective on fungal involvement in insect guts. FEMS microbiology ecology, 96(9): fiaa116. (IF = 5,12)

Bartoš O., Röslein J., Kotusz J., Paces J., Pekárik L., Petrtýl M., ... & Janko K. (2019): The legacy of sexual ancestors in phenotypic variability, gene expression, and homoeolog regulation of asexual hybrids and polyploids. Molecular Biology and Evolution, 36(9): 1902-1920. (IF = 16,24)

Kaspřák D., Kerr P., Sýkora V., Tóthová A. & Ševčík J. (2019): Molecular phylogeny of the fungus gnat subfamilies Gnoristinae and Mycomyinae, and their position within Mycetophilidae (Diptera). Systematic Entomology, 44(1): 128-138. (IF = 4,17)

Šigutová H., Šipoš J. & Dolný A. (2019): A novel approach involvingthe use of Odonata as indicators of tropical forest degradation: When family matters. Ecological Indicators, 104: 229-236. (IF = 5,84)

Dolný A., Šigutová H., Ožana S.Choleva L. (2018): How difficult is it to reintroduce a dragonfly? Fifteen years monitoring Leucorrhinia dubia at the receiving site. Biological Conservation, 218: 110-117. (IF = 6,55)

Hulva P., Černá Bolfíková B., Woznicová V., Jindřichová M., Benešová M., Mysłajek R.W., ... & Hájková A. (2018): Wolves at the crossroad: Fission–fusion range biogeography in the Western Carpathians and Central Europe. Diversity and Distributions, 24(2): 179-192. (IF = 5,50)

Kočárek P. (2018): The cephalo-thoracic apparatus of Caputoraptor elegans may have been used to squeeze prey. Current Biology 28(15): 824-825. (IF = 11,71)

Moradi J., Potocký P., Kočárek P., Bartuška M., Tajovský K., Tichánek F., ... & Tropek R. (2018): Influence of surface flattening on biodiversity of terrestrial arthropods during early stages of brown coal spoil heap restoration. Journal of Environmental Management, 220: 1-7. (IF = 6,19)

Janko K., Pačes J., Wilkinson-Herbots H., Costa R.J., Röslein J., Drozd P., Iakovenko N., Ridl J., Hroudová M., Kočí J., Reifová R., Šlechtová V. & Choleva L. (2018): Hybrid asexuality as a primary postzygotic barrier between nascent species: On the interconnection between asexuality, hybridization and speciation. Molecular Ecology, 27(1): 248-263. (IF = 6,80)

Volf M., Pyszko P., Abe T., Libra M., Kotásková N., Šigut M., ... Drozd P., & Novotny V. (2017): Phylogenetic composition of host plant communities drives plant‐herbivore food web structure. Journal of Animal Ecology, 86(3): 556-565. (IF = 5,54)

Roslin, T., Hardwick, B., Novotny, V., Petry, W. K., Andrew, N. R., Asmus, A., ... Drozd, P. ... & Slade E. M. (2017): Higher predation risk for insect prey at low latitudes and elevations. Science, 356(6339): 742-744. (IF = 51,43)

Horká I., De Grave S., Fransen C.H., Petrusek A. & Ďuriš Z. (2016): Multiple host switching events shape the evolution of symbiotic palaemonid shrimps (Crustacea: Decapoda). Scientific Reports, 6: 26486. (IF = 5,13)

Forister M., Novotny V., Panorska A.K., Baje L., Basset Y., Butterill P.T., Cizek L., Coley P.D., Dem F., Diniz Y.R., Drozd P., Fox M., Glassmire A.E., Hazen R., Hrcek J., Janher J.P., Kaman O., Kozubowski T.J., Kursar T.A. & Lewis, O.T. et al. (2015): The global distribution of diet breadth in insect herbivores. PNAS, 112: 442-447. (IF = 12,29)

Významné aplikované výstupy

Software:

Drozd, P., Novotný V., 1999–2010: PowerNiche 2.0. Modeling abundance patterns of species in biological communities.

Drozd, P., 2010: ComEcoPaC – Community Ecology Parameter Calculator. Version 1.

Drozd, P., Novotný V., 2010: AccuCurve. Modeling accumulation curves. Version 1.


Zveřejněno / aktualizováno: 09. 02. 2022