Biodiverzita - významné výstupy

Excelentní publikace:

Novotný, V., Basset, Y., Miller, S. E., Weiblen, G. D., Bremer, B., Čížek, L. a Drozd, P. 2002 Low host specificity of herbivorous insects in a tropical forest. Nature, 416: 841-844. Nature., (IF = 30,432; 357 citací).

Článek v prestižním časopise NATURE, který zásadním způsobem ovlivnil pohled na globální biodiverzitu a je stále hojně citován (357 citací k datu 8. 5. 2017). Tým doc. Drozda nadále intenzívně spolupracuje s vůdčí osobností studia tropické biodiverzity, prof. Novotným, a autorsky se podílel na dalších významných publikacích v časopisech Science (2006, 2007) a PNAS (2015).

Vědecké články, výstupy

Články v časopisech (s IF či z databáze Scopus):

Forister, M., Novotny, V., Panorska, A. K., Baje, L., Basset, Y., Butterill, P. T., Cizek, L., Coley, P. D., Dem, F., Diniz, Y. R., Drozd, P., Fox, M., Glassmire, A. E., Hazen, R., Hrcek, J., Janher, J. P., Kaman, O., Kozubowski, T. J., Kursar, T. A. a Lewis, O. T. et al. The global distribution of diet breadth in insect herbivores. PNAS, 2015, č. 112, s. 442-447. (IF = 9,423)

Horká, I., De Grave, S., Fransen, C. H. J. M., Petrusek, A., Ďuriš, Z. Multiple host switching events shape the evolution of symbiotic palaemonid shrimps (Crustacea: Decapoda). Scientific Reports, 2016, roč. 6, s. 1-12. (IF = 5,228)

Janko, K. Let us not be unfair to asexuals: their ephemerality may be explained by neutral models without invoking any evolutionary constraints of asexuality. Evolution, 2014, č. 68, s. 569-576. (IF = 4,612)

Hulva, P., Marešová, T., Dundarova, H., Bilgin, R., Benda, P., Bartonička, T., Horáček, I. Environmental margin and island evolution in Middle Eastern populations of the Egyptian fruit bat. Molecular Ecology, 2012, s. 21-24: 6104-6116. (IF = 6,275)

Dolný, A., Harabiš, F. Underground mining can contribute to freshwater biodiversity conservation: allogenic succession forms suitable habitats for dragonflies. Biological Conservation, 2012, 145: 109-117. (IF = 3,794)

Významné aplikované výstupy

Software:

Drozd, P., Novotný V., 1999–2010: PowerNiche 2.0. Modeling abundance patterns of species in biological communities.

Drozd, P., 2010: ComEcoPaC – Community Ecology Parameter Calculator. Version 1.

Drozd, P., Novotný V., 2010: AccuCurve. Modeling accumulation curves. Version 1.


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 10. 2018