Monoklonální gamapatie a krevní nádorová onemocnění - projekty a ohlasy

Projekty (CEP, mezinárodní)

7E12070 – Optimizing targets and therapeutics in high risk and refractory multiple myeloma, 2334 tis. Kč (0 Kč), MSM/7E, 2012-2014, LF MU Brno, hl. řešitel Roman Hájek.

IMF Senior Grant, Dynamics of microRNA and cellfree DNA profiles during multiple myeloma progression, 55538 tis. EUR (55538 tis. EUR), Black Swan Research Initiative, 2014, LF OU, hl. řešitel Roman Hájek.

15-29667A – Klonální diverzifikace aberantních plazmatických buněk u amyloidózy lehkých řetězců imunoglobulinů, 8582 tis. Kč (8582 tis. Kč), MZ0/FD, 2015-2018, Ostravská univerzita, hl. řešitel Roman Hájek.

EURE-CART – European Endeavour for Chimeric Antigen Receptor Therapies, 224,553 tis. EUR (0 Kč), HORIZONT 2020, 2017-2020, FN Ostrava, spoluřešitel Roman Hájek.

17-30089A – Detailní genomická analýza zbytkových klonů mnohočetného myelomu: přístup pro individualizaci cílené terapie, 12983 tis. Kč (0 Kč), MZ0/FD, 2017-2020, FN Ostrava, hl. řešitel Roman Hájek.

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky (AZV), poskytovatel MZ ČR

  • Nová lokální terapie myelomové kostní nemoci, řešitel: Dr. Hrdinka

Grantová agentura České republiky (GA ČR):

  • Komplexní funkční analýza deubiquitináz (DUBs) založená na CRISPR v procesech buněčné transformace pro identifikaci nových cílů v terapii rakoviny, řešitel: Dr. Hrdinka.
  • Dissecting the interplay of ubiquitination and phosphorylation in oncogenic MyD88 signaling for discovery of new therapeutic targets in lymphoma, řešitel: Dr. Hrdinka.
  • Deubiquitináza OTUD1 v regulaci stability proteinů, tvorby metastáz a lékové rezistence u mnohočetného myelomu: doc. Šimíček.

Cell CooLab Ostrava – projekt „Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008440).

ENOCH – projekt „Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868).

Vivárium – projekt „Nové směry biomedicínského výzkumu na Ostravsku“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010060).

Projekt „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452).

Projekt ev. č. FV40145 „Geneticky modifikované T lymfocyty dárců jako univerzální zdroj buněk pro imunoterapii nádorových onemocnění pomocí T lymfocytů vybavených chimerickým antigenním receptorem (CAR)“.

Významná ocenění členů týmu

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. – Čestné uznání prof. Otto Kahlera za rok 2014 za dlouhodobý přínos k rozvoji diagnostiky, léčby a výzkumu mnohočetného myelomu a monoklonální gamapatie nejistého významu v České republice.

Vědeckou cenu Neuron v kategorii pro mladé talentované vědce v oboru medicína získal v roce 2019 Michal Šimíček za zkoumání procesů způsobujících zhoubná onemocnění a lékovou rezistenci, konkrétně pak CAR T Cells a NK Cells.

Doc. Michal Šimíček, Ph.D. a kol. – Cena České Lékařské Společnosti pro mladé hematology, leden 2021, Praha.

Mgr. Zuzana Chyra – PhD Young investigator award – 18th International Myeloma Workshop, Vienna, Austria, 2021.

Mgr. Zuzana Chyra – PhD ASH Achievement Award – 63nd ASH Annual Meeting and Exposition, Atlanta, USA 2021.

Anjana Anilkumar Sithara – stipendium MSK pro talentované PhD studenty.

Ocenění města Ostravy „Talent roku“ – Mgr. Sandra Charvátová, 2022.

22. Pražské hematologické dny – Hematologie 2022. Oceněná sdělení mladých hematologů:

  • IMMUNE RESPONSE IN 465 HEMATOLOGICAL PATIENTS VACCINATED WITH mRNA VACCINE AGAINST SARS-COV-2: A SINGLE CENTRE EXPERIENCE: Ondrej Šušol, Barbora Hajkova, Roman Hajek;
  • PATHOGENESIS OF EXTRAMEDULLARY MULTIPLE MYELOMA: FROM RESISTANCE TO IDENTIFICATION OF NOVEL THERAPEUTIC TARGETS: David Žihala, Tereza Ševčikova, Veronika Kapustova, Hana Šahinbegovič, Anjana Anilkumar Sithara, Tereza Popkova, Hana Plonkova, Lucie Broskevičova, Jan Vrana, Vladimir Židlik, Martin Havel, Zdeněk Kořistek, Juli Bago, Michal Šimiček, Roman Hajek, Tomaš Jelinek.

Čestné členství:

  • Česká hematologická společnost
  • Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów
  • Slovenská hematologická a transfuziologická společnost

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 03. 2022