Výzkum středověké společnosti a kultury - projekty a ohlasy

Projekty (CEP, mezinárodní)

Filosofie a čísla v latinském předscholastickém myšlení (GA17-11657S), GA ČR (1 568 tis./1 568 tis.), ZV, GA-SP, AA, 2017–2019, příjemce FF OU Ostrava, řešitel doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D., spoluřešitel Mgr. Richard Psík, Ph.D.

Edice kázání Petra Žitavského (GA16-09491S), GA ČR (1 219 tis./1 219 tis.), ZV, GA-SP, AJ, 2016–2018, příjemce FF OU Ostrava, řešitelka doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.

Čtvrtý lateránský koncil a proměna českých zemí ve 13. a 14. století (GA15-01866S), GA ČR (2 040 tis./ 2 040 tis.), ZV, GA-SP, AB, 2015–2017, příjemce FF OU Ostrava, řešitel doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.

Ars moriendi. Proměny středověkých moralit v reformní homiletice, zpovědní praxi a umění 14.-16. století (GA1-16447S), GA ČR (2 323 tis./2 323 tis.), ZV, GA-SP, AB, 2015–2017, příjemce FF OU Ostrava, řešitelka Mgr. Jana Grollová, Ph.D., spoluřešitelka PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.

New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe (IS 1301), COST Action, ZV, AB, 2013–2017, řešitelka prof. dr. Sabrina Corbellini (Rijksuniversiteit Groningen), participace PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.

Die lateinische ars dictaminis im Mittelalter, Deutsche Forschungsgemeinschaft, ZV, AB/AJ, od 2013, řešitel dr. Florian Hartmann (Universität Bonn), spoluřešitel Mgr. Richard Psík, Ph.D.

Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV., tomus VIII. Fontes archivorum municipalium Moraviae (GAP405/10/1397), GA ČR (1 808 tis./1 808 tis.), ZV, GA-SP, AB, 2010–2015, příjemce FF OU Ostrava, řešitel Mgr. Richard Psík, Ph.D.

Zbraslavská kronika: kritická komentovaná edice (GAP405/10/0425), GA ČR (2 700 tis./0 tis.), ZV, GA-SP, AB, 2010–2014, příjemce FF MU Brno, řešitel prof. Libor Jan, spoluřešitelé Mgr. Robert Antonín, Ph.D. a Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.

Sedm smrtelných hříchů a skutků milosrdenství v literárních a vizuálních pramenech českého středověku v kontextu vývoje křesťanské morálky (GAP405/10/0527), GA ČR (1 507 tis./1 507 tis.), ZV, GA-SP, AB, 2010–2013, příjemce FF OU Ostrava, řešitelka Mgr. Jana Grollová, Ph.D., spoluřešitelka PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.

Ideální panovník českého středověku (GAP405/10/015), GA ČR (467 tis./0 tis.), ZV, GA-SP, AB, 2010–2012, příjemce PřF SU Opava, řešitel Mgr. Robert Antonín, Ph.D.

Významná ocenění členů týmu

cena rektora Slezské univerzity za publikaci Zahraniční politika Václava II. v letech 1283–1300, Brno 2009 (doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.)

cena SIEPM Junior Scholar Award za studii The Visual Process: Immediate or Successive? Approaches to the Extramission Postulate in 13th-Century Theories of Vision (Mgr. Lukáš Lička, Ph.D.)

Mediální ohlasy

Václav II. – cesta ze stínu. Česká televize, dokument, 2020 (doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D., doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.)

Život a doba knížete Václava. Česká televize, 27. září 2016 (Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D.)

Mongolští nájezdníci na Moravě. Česká televize, Historie.cs (doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.)

Rozhovor o literárních zdrojích Zbraslavské kroniky. Český rozhlas, magazín Leonardo: Věda a technika, 19. září 2014 (doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.)

Zdeněk Kavka Říčanský z Říčan. Český rozhlas, seriál Lidé a dějiny, 23. dubna 2013 (Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D.)

Ondřej Sivý. Český rozhlas, seriál Lidé a dějiny, 25. června 2013 (Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D.)

Ze století do století Zlínským krajem: 13. století – Královské hrady, kláštery a neklidná hranice východní Moravy. Český rozhlas, 7. června 2012 (Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D.)


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 03. 2022