Hospodářské a sociální dějiny - projekty a ohlasy

Projekty

Moravský pak jako laboratoř etnizace politiky a práva: národnostní rozdělení moravských měst v letech 1905–1914. Poskytovatel: Grantová agentura ČR, roky řešení 2020–2022, typ projektu: standardní – základní výzkum, příjemce: OU, hlavní řešitel: Pokludová, Andrea. ID Projektu: GA20-0042S. Celkové náklady: 3 377 000 Kč, pro OU: 100 %.

VELKÝ HISTORICKÝ ATLAS ČESKÉHO SLEZSKA – Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu. Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR, roky řešení 2018–2021, typ projektu: aplikovaný výzkum – NAKI, spolupříjemce: OU; hlavní řešitel: Lipovski, Radek. ID projektu: DG18P02OVV047. Celkové náklady: 27 503 000 Kč, pro OU: 6 924 000 Kč.

Vzdělání, hospodářství a společnost 1848-1914: Socioekonomické souvislosti rozvoje profesně-vzdělávací infrastruktury v rakouském Slezsku. Poskytovatel: Grantová agentura ČR, roky řešení 2018–2020, typ projektu: standardní – základní výzkum. Příjemce: OU; hlavní řešitel: Kadlec, Petr. ID projektu: GA18-04624S. Celkové náklady: 1 188 000 Kč, pro OU: 100 %.

Proměna a společenská aktivizace rurálního prostředí na Moravě a v Rakouském Slezsku 1861–1914. Poskytovatel: Grantová agentura ČR, rok řešení: 2017–2020, typ projektu: standardní – základní výzkum, příjemce: OU, hlavní řešitel: Kladiwa, Pavel, spolupříjemce: MU Brno, spoluřešitel: Řepa, Milan. ID projektu: GA17-02986S. Celkové náklady: 4 840 000 Kč, z toho pro OU: 2 958 000 Kč.

Edice pamětí Paula Kupelwiesera. Poskytovatel: Statutární město Ostrava, roky řešení: 2019, typ projektu: jiné. Příjemce: OU; hlavní řešitel: Zářický, Aleše. ID projektu:18/0443. Celkové náklady: 42 858 Kč, pro OU: 100 %.

Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska). Poskytovatel: Grantová agentura ČR, rok řešení 2013–2017, typ projektu: standardní – základní výzkum, příjemce: OU, hlavní řešitel: Zářický, Aleš. ID projektu: GA13-28086S. Celkové náklady: 7 237 000 Kč, pro OU: 100 %.

Mediální ohlasy

Industrie. Dokumentární seriál. Česká televize. 2021. Online. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/13081530950-industrie-pred-zrodem-tovarny/319294340160001/

Jak pasáčci rozpoutali průmyslovou revoluci. Historie.CS. Datum vysílání 17. 9. 2016. Online. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/216452801400024/

Z práce do práce. Fokus Václava Moravce. Datum vysílání 4. 4. 2017. Online. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/11054978064-fokus-vaclava-moravce/217411030530004/

JIROUŠEK, Martin. Kvůli tramvajím se v Ostravě hádali Češi s Němci. Idnes / Ostrava a Moravskoslezský kraj. 11. prosince 2016. Online. Dostupné z: http://ostrava.idnes.cz/kniha-mesto-a-koleje-michaela-zavodna-ostravska-univerzita-p4p-/ostrava-zpravy.aspx?c=A161209_112851_ostrava-zpravy_sme [cit. dne 2017-05-02].


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 02. 2022