Výzkum identity míst a regionů v literatuře, jazyce a kultuře - projekty a ohlasy

Projekty (CEP, mezinárodní)

  • Literární obraz regionu 1918-2018 (severovýchodní Morava a české Slezsko) osobnosti, události, instituce, místa, texty. Ident. kód projektu: DG20P02OVV020. Hlavní řešitelka: prof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. Období 3/2020 – 12/2022. Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR (NAKI II).
  • Portraying Countryside in Central European Literature. Hlavní řešitel: Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D. Období 4/2020 – 9/2021. Poskytovatel: VisegradFund 2019.
  • Poutní písně na Moravě a v českém Slezsku 17. až 19. století. Hlavní řešitel prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D. Období 1/2017 - 12/2018. Poskytovatel: Standardní projekt GA ČR
  • Ochrana a dokumentace polského kulturního dědictví v České republice. Nadace Silva Rerum Polonarum (Częstochowa). Hlavní řešitel za OU: prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.

Významná ocenění členů týmu

Prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.

2019 – Cenu rektora za vynikající dlouhodobou vědecko-výzkumnou činnost

Prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.

2015 - Udělení Plakety Ĺudmily Podjavorinske BIBIANOU - Mezinárodním domem umění pro děti a mládež a slovenskou sekcí IBBY v Bratislavě.

2016 – Udělení Pamětního listu Filozofické fakulty OU za vynikající badatelskou činnost v oblasti literatury pro děti a mládež, dějin české literatury 20. století a výzkumu středoevropských kulturních regionů.

Mediální ohlasy

Reportáž při příležitosti jednoho roku od spuštění databáze Ostravské sochy a vydání pohlednic uměleckých děl ve veřejném prostoru Ostravy:
https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/2001640-ostrava-predstavuje-sve-sochy-ve-verejnem-prostoru

Reportáž o nové knize Jakuba Ivánka a Svatavy Urbanové věnované výtvarníkovi Lumíru Čmerdovi:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/417231100031220/

Reportáž o nové knize Jana Malury a Jakuba Ivánka Horo krásná, spanilá! o poutních písních na Moravě v raném novověku:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/419231100031219/

Reportáž o webu věnovaném spisovateli Vojtěchu Martínkovi:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/421231100030114/

Rozhlasový pořad Akcent se Svatavou Urbanovou:
https://vltava.rozhlas.cz/cesti-knizni-vytvarnici-maji-ve-svete-vynikajici-renome-na-cem-zavisi-jejich-8427299
https://vltava.rozhlas.cz/bilderbuch-mezi-ceskem-a-britanii-u-nas-se-na-knizky-prilis-specha-ale-dobra-vec-8431562

Rozhovor s Ivou Málkovou o výstavě věnované literatuře v regionu 1918–2018:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/421236100071097/


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 02. 2022