OU > Věda a tvůrčí činnost > Hlavní směry výzkumu

Ostravská univerzita

  • Obrázek

Výzkum identity míst a regionů v literatuře, jazyce a kultuře - projekty a ohlasy

Projekty (CEP, mezinárodní)

  • Poutní písně na Moravě a v českém Slezsku 17. až 19. století. Hlavní řešitel prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D. Období 1/2017 - 12/2018. Poskytovatel: Standardní projekt GA ČR
  • Ochrana a dokumentace polského kulturního dědictví v České republice. Nadace Silva Rerum Polonarum (Częstochowa), hlavní řešitel za OU: prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
  • 488 – MP - NAKI – Místní a pomístní názvy jako kulturní dědictví a zdroj lokální, regionální a národní identity. Příprava metodiky ochrany místních a pomístních jmen. Hlavní řešitel: doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

Významná ocenění členů týmu

Prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.

2015 - Udělení Plakety Ĺudmily Podjavorinske BIBIANOU - Mezinárodním domem umění pro děti a mládež a slovenskou sekcí IBBY v Bratislavě.

2016 – Udělení Pamětního listu Filozofické fakulty OU za vynikající badatelskou činnost v oblasti literatury pro děti a mládež, dějin české literatury 20. století a výzkumu středoevropských kulturních regionů.

Mediální ohlasy


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 10. 2018

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub