Lidský pohyb a zdraví - projekty a ohlasy

Projekty (CEP, mezinárodní):

  • Vliv nízko sacharidové diety na zdraví, sportovní výkon a s tím související psychologické ukazatele kvality života, 1/2018 – 6/2021, Standardní projekt GA ČR, řešitel doc. L. Cipryan
  • Chytrá řešení napříč kontinuální péčí o seniory, 6/2020 – 9/2023, TAČR Program ÉTA, řešitel doc. S. Elavsky
  • Healthy Aging in Industrial Environment, Program 4, OP VVV – Excelentní výzkum, doc. D. Jandačka
  • Svalově-kosterní model horních končetin při lidském pohybu: Výzkum biologického zatížení a prevence zranění, Junior GAČR – řešitel, 1 530 000,-, doba řešení 2016 – 2018 (3 roky), řešitel doc. R. Farana

Ohlasy vědecké obce a společnosti:

Významná ocenění členů týmu

  • Hans Gros New Investigator Award, International Symposium of Biomechanics in Sports, Taipei, Taiwan, (2013). 1. místo ústní prezentace a obhajoba příspěvku „The effect of different hand position on impact forces and elbow loading during the round off in female gymnastics“. (Autoři: R. Farana, D. Jandačka, J. Uchytil, D. Zahradník a G. Irwin) (viz. Příloha CV)
  • Mezinárodní konference Od výzkumu k praxi, Bratislava, Slovenská republika, (2012). 1. místo sekce Ph.D. studentů ústní prezentace a obhajoba příspěvku „Inter-individuální variabilita úhlových parametrů ramenního a kyčelního kloubu v klíčových fázích přemetových přeskoků v provedení vrcholových sportovních gymnastů”. (Autoři: R. Farana, D. Zahradník a D. Jandačka)
  • The British Association of Sport and Exercise Sciences: Biomechanics Interest Group Meeting, Manchester, UK, (2014). 2. místo prezentace posteru „Comparison of temporal-spatial parameters of gait in transfemoral amputees with bionic and mechanically passive knee – case study”. (Autoři: J. Uchytil, D. Jandačka, R. Farana, D. Zahradník a M. Zvonař)
  • The British Association of Sport and Exercise Sciences: Biomechanics Interest Group Meeting, Liverpool, UK, (2016). 1. místo prezentace posteru „Injury risk in technique selection: Influence of hand position in the back handspring”. (Autoři: S. Burton, T. Exell, R. Farana a G. Irwin)

Mediální ohlasy

  • Jandačka, D. (2009). Povídaní s vedoucím Centra diagnostiky lidského pohybu.
  • Jandačka, D. a Cipryan, L. (2009). Dobré ráno - Centrum diagnostiky lidského pohybu.

Zveřejněno / aktualizováno: 01. 09. 2022