Lidský pohyb a zdraví - významné výstupy

Excelentní publikace

Cipryan, L., &  Litschmannova, M. (2013). Intra-day and inter-day reliability of heart rate variability measurement. Journal of Sport Sciences, 31(2), 150-158. DOI: 10.1080/02640414.2012.721931

Odborný článek byl publikován v uznávaném mezioborovém časopise Journal of Sport Sciences, vedeném na Web of Science. Publikace vznikla z hlavního výzkumného zaměření autora, a přináší nové poznatky o standardizaci metody měření variability srdeční frekvence, která se velmi dynamicky rozvíjí a slouží nejen jako diagnostický nástroj pro vědecké zkoumání, ale stále více se uplatňuje i v praxi, např. při řízení sportovního tréninku. Časopis Journal of Sport Sciences má stoupající trend impakt faktoru a v roce 2015 je umístěn v prvním kvartále (Q1). V současné době má publikace sedm citačních ohlasů na Web of Science. Publikace byla vybrána za pedagogickou fakultu jako excelentní výsledek do Pilíře 2 RIV.

Vědecké články, výstupy

Monografie:

 • Jandačka, D. (2011). Kinaetická analýza lidského pohybu. Ostravská univerzita. ISBN 978-80-7464-103-9.

Články v časopisech (s IF či z databáze Scopus):

 • Cipryan, L., Litschmannova, M., Maffetone, P.B., Plews, D.J., Dostal, T., Hofmann, P., Laursen, P.B. (2022). Very low-carbohydrate high-fat diet improves risk markers for cardiometabolic health more than exercise in men and women with overfat constitution: Secondary analysis of a randomized controlled clinical trial. Frontiers in Nutrition. DOI: 10.3389/fnut.2022.867690. IF 6.59 (Q1)
 • Plesek, J., Hamill, J., Blaschova, D., Freedman – Silvernail, J., Jandacka, D. (2022). Acute effects of footwear on running impact loading in the preschool years. Sports Biomechanics, 00:1–17. DOI: 10.1080/14763141.2022.2058599. IF 2.90 (Q3)
 • Cipryan, L., Dostal, T., Plews, D.J., Hofmann, P., Laursen, P.B. (2021). Adiponectin-leptin ratio increases after a 12-week very low-carbohydrate, high-fat diet and exercise training in healthy individuals: A non-randomized, parallel-group study. Nutrition Research, 87, 2-30. DOI:10.1016/j.nutres.2020.12.012. IF 3.315 (Q3)
 • Kutáč P., Uchytil J., Rygelová M. (2021). The effect of athletic throwing events on the body composition and bone density in the limbs of throwing athletes. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. DOI: 10.23736/S0022-4707.21.11492-6. IF 1.637 (Q4)
 • Král J., Machytka E., Horká V., et al. (2021). Endoscopic Treatment of Obesity and Nutritional Aspects of Bariatric Endoscopy. Nutrients, 13(12), 4268. DOI:10.3390/nu13124268. IF 5.719 (Q1)
 • Brtva, P., Irwin, G., & Farana, R. (2021). The effect of changes in fundamental skill complexity on upper limb loading and biomechanical characteristics of performance in female gymnastics. Sports Biomechanics, 1-15. IF 2.832 (Q3)
 • Urbaczka, J., Silvernail, J. F., & Jandacka, D. (2021). Effect of training volume on footstrike patterns over an exhaustive run. Gait & Posture, 91(January 2021), 240–246. DOI:10.1016/j.gaitpost.2021.10.040. IF 2.840 (Q3)
 • Urbaczka, J., Silvernail, J. F., Uchytil, J., & Jandacka, D. (2021). The effect of uneven terrain conditions during shod vs . barefoot running. Acta Gymnica, 51. DOI:10.5507/ag.2021.002.
 • Slovák, L., Zahradník, D., Farana, R., Svoboda, Z., Alaei, F., & Sarvestan, J. (2021). Kinetic analysis of volleyball spike jump among young female volleyball players. International Journal of Performance Analysis in Sport, 1-11. IF 1.950 (Q3)
 • Kutac, P., Buzga, M., Elavsky, S., Bunc, V., Jandacka, D., Krajcigr, M. (2021). The Effect of Regular Physical Activity on Muscle and Adipose Tissue in Premenopausal Women. Applied Sciences, 11(18) 8655, 1-12. DOI: 10.3390/app11188655. IF 2.679 (Q2)
 • Cipryan, L., Dostal, T., Litschmannova, M., Hofmann, P., Maffetone, P.B., Laursen, P.B. (2021). Effects of a very low-carbohydrate high-fat diet and high-intensity interval training on visceral fat deposition and cardiorespiratory fitness in overfat individuals: A randomized controlled clinical trial. Frontiers in Nutrition. IF 6.576 (Q1)
 • Farana, R., Williams, G., Fujihara, T., Wyatt, H.E., Naundorf, F., and Irwin, G. (in press). Current issues and future directions in gymnastics research: Biomechanics, motor control and coaching interface. Sports Biomechanics. IF 2.832 (Q3)
 • Straker, R., Exell, T. A., Farana, R., Hamill, J., & Irwin, G. (2021). Biomechanical responses to landing strategies of female artistic gymnasts. European Journal of Sport Science, 1-8. IF 4.050 (Q1)
 • Elavsky, S, Jandačková, V., Knapová, L., Vašendová, V., Sebera, M., Kaštovská, B., Blaschová, D., Kühnová, J., Cimler, R., & Vilímek, D. (2021). Physical activity in an air-polluted environment: behavioral, psychological and neuroimaging protocol for a prospective cohort study (Healthy Aging in Industrial Environment study–Program 4). BMC Public Health, 21(1), 1–14. IF 3.295 (Q2)
 • Elavsky, Steriani, Klocek, A., Knapova, L., Smahelova, M., Smahel, D., Cimler, R., & Kuhnova, J. (2021). Feasibility of Real-time Behavior Monitoring Via Mobile Technology in Czech Adults Aged 50 Years and Above: 12-Week Study With Ecological Momentary Assessment. JMIR Aging, 4(4), e15220.
 • Riad, A., Huang, Y., Zheng, L., & Elavsky, S. (2021). The Associations of COVID-19 Induced Anxiety, Related Knowledge and Protective Behavior. Health Psychology Research, 24768.
 • Farana, R., Jandacka, D., Zahradnik, D., Uchytil, J., & Irwin, G. (2017). The influence of hand positions on biomechanical injury risk factors at the wrist joint during the round-off skills in female gymnastics. Journal of Sports Sciences, 35(2), 124-129. DOI: 10.1080/02640414.2016.1158414
 • Zahradnik, D., Jandacka, D., Farana, R., Uchytil, J., & Hamill, J. (2016). Identification of types of landing after blocking in volleyball associated with risk of ACL injury. European Journal of Sport Science, 17(2), 241-248. DOI: 10.1080/17461391.2016.1220626
 • Cipryan, L., & Litschmannova, M. (2013). Intra-day and inter-day reliability of heart rate variability measurement. Journal of Sport Sciences, 31(2), 150-158. DOI: 10.1080/02640414.2012.721931
 • Jandacka, D., & Vaverka, F. (2008). A regression model to determine load for maximum power output. Sports Biomechanics, 7(3), 361-371. DOI: 10.1080/14763140802266934


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 09. 2022