OU > Pro média > Tiskové zprávy

Ostravská univerzita

Dočasné řešení problému dvou děkanů na Lékařské fakultě

Ostrava / 13. 07. 2018

Rektor Ostravské univerzity plně respektuje výrok i odůvodnění Krajského soudu v Ostravě, který zrušil jeho původní rozhodnutí o odvolání docenta Zonči z funkce děkana. Krajský soud mu zároveň se zrušením jeho rozhodnutí vrátil věc k dalšímu řízení, které je rektor podle rozsudku povinen provést. Rektor poukazuje na to, že důvod zrušení netkvěl v jeho postupu, ale v postupu akademického senátu Lékařské fakulty. Z rozsudku plyne, že hlasování tohoto senátu, které bylo zatíženo vadou, se musí zopakovat a rektor již akademický senát k tomuto vyzval.

Rektor byl současně postaven před faktickou situaci v podobě existence dvou děkanů, kterou nezavinil, ale kterou musel řešit. Rozhodl se, že v řízení, které musí podle zákona a rozsudku nyní vést, upraví poměry předběžným opatřením, kterým uloží doc. Zončovi, aby se dočasně zdržel výkonu funkce děkana. Jedná se o opatření na které má rektor právo, je přechodné, řeší současný souběh dvou osob v jedné funkci, a které v žádném případě nepředjímá konečné rozhodnutí ve věci samé, které bude záviset na novém hlasování akademického senátu.

Z pohledu rektora se jedná o jediné možné řešení, které jinak neřešitelnou situaci dočasně řeší. V logice akademické samosprávy, musí konečnému rozhodnutí rektora předcházet rozhodnutí orgánu, který je k tomu povolán, v tomto případě Akademického senátu Lékařské fakulty.

Současně však rektor zdůrazňuje, že soudní rozhodnutí nikterak neřeší faktickou stránku problému. Pochybení, pro která akademický senát navrhl dovolání doc. Zonči, stále považuje za velmi závažná, navíc potencovaná nově zjištěnými skutkovými okolnostmi, která jsou předmětem trestního oznámení z 11. října 2017 ze strany Fakultní nemocnice Ostrava, stejně jako fakt, že většina členů akademického senátu byla s působením doc. Zonči ve funkci děkana nespokojena a žádala jeho odvolání (byť dle soudu nedosáhla dvou třetin).

Procesy, které probíhají ve fakultní nemocnici, nespadají do kompetence rektora a rektor se necítí být oprávněn se k nim vyjadřovat.

Kontakt:

Mgr. Adam Soustružník
Tiskový mluvčí Ostravské univerzity
e-mail:
telefon: +420 724 919 614


facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub