Výsledky voleb do Akademického senátu Ostravské univerzity

Volební období 2018-2021

Volební obvod: Fakulta sociálních studií

DO KOMORY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ AS OU BYLI ZVOLENI:
1.Mgr. Ing. Iva TICHÁ, Ph.D.Katedra sociálních věd
2.doc. Mgr. Lenka KRHUTOVÁ, Ph.D.Katedra sociálních věd
3.Mgr. Vendula GOJOVÁ, Ph.D.Katedra sociální práce
4.Mgr. Miroslav PAULÍČEK, Ph.D.Katedra sociálních věd
 
NÁHRADNÍCI DO KOMORY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ AS OU:
1.Mgr. Anna KRAUSOVÁ, Ph.D.Katedra sociální práce
 
DO KOMORY STUDENTŮ AS OU BYLI ZVOLENI:
1.Mgr. Zuzana STANKOVÁS16163, 2. ročník, obor Sociální práce
2.Mgr. Ivana KOWALIKOVÁS15160, 3. ročník, obor Sociální práce
 
NÁHRADNÍCI DO KOMORY STUDENTŮ AS OU:
Nejsou náhradníci.

Volební obvod: Fakulta umění

DO KOMORY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ AS OU BYLI ZVOLENI:
1.MgA. Jiří KUDĚLA, Ph.D.Katedra malby
2.MgA. Libor NOVOTNÝ, Ph.D.Katedra grafiky a kresby
3.Mgr. Dr. Phil. Viktor VELEK, Ph.D.Katedra teorie a dějin umění
4.MgA. Václav RODEK, ArtD.Katedra malby
 
NÁHRADNÍCI DO KOMORY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ AS OU:
1.Mgr. Lukáš MICHEL, ArtD.Katedra klávesových nástrojů
 
DO KOMORY STUDENTŮ AS OU BYLI ZVOLENI:
1.Vojtěch DOLANAU15046, 3. ročník, obor Grafika
2.Šimon BUREŠU16150, 2. ročník, obor Malba
 
NÁHRADNÍCI DO KOMORY STUDENTŮ AS OU:
1.Kristýna JOSKOVÁ (Cháberová)U15013, 3. ročník, obor Hoboj
2.Vilém SLÍŽU16072, 2. ročník, obor Malba
3.Bc. Dominika ŠKRABALOVÁU15036, 3. ročník, obor Sólový zpěv

Volební obvod: Filozofická fakulta

DO KOMORY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ AS OU BYLI ZVOLENI:
1.doc. Mgr. Marek OTISK, Ph.D.Katedra filozofie
2.doc. Mgr. Radek ČECH, Ph.D.Katedra českého jazyka
3.prof. PhDr. Lenka VAŇKOVÁ, Dr.Katedra germanistiky
4.Mgr. Zuzana HONOVÁ, Ph.D.Katedra romanistiky
 
NÁHRADNÍCI DO KOMORY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ AS OU:
1.doc. Mgr. Anna PUMPROVÁ, Ph.D.Katedra latinského jazyka a kultury
 
DO KOMORY STUDENTŮ AS OU BYLI ZVOLENI:
1.Mgr. Magdalena HANUSKOVÁA15616, 3. ročník, obor Anglický jazyk
2.Tomáš KOCURF14043, 3. ročník, obor Historie – Základ společenských věd
 
NÁHRADNÍCI DO KOMORY STUDENTŮ AS OU:
1.Bc. David MIFFEKA17004; A17005, 1. ročník, obory Historie a ochrana průmyslového dědictví; Český jazyk a literatura
2.Mgr. Martin LOKAJA17610, 1. ročník, obor České a československé dějiny
3.Eliška GALIOVÁF15374, 3. ročník, obor Psychologie – Základy společenských věd

Volební obvod: Lékařská fakulta

DO KOMORY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ AS OU BYLI ZVOLENI:
1.MUDr. Igor DVOŘÁČEK, Ph.D.Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů
2.PhDr. Ilona PLEVOVÁ, PhD.Ústav ošetřovatelství a porodní asistence
3.doc. MUDr. Petr KRUPA, CSc.Ústav zobrazovacích metod
4.RNDr. Hana SOCHOROVÁ, Ph.D.Katedra biomedicínských oborů
 
NÁHRADNÍCI DO KOMORY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ AS OU:
Žádný z ostatních kandidátů nezískal více než 10% hlasů.
 
DO KOMORY STUDENTŮ AS OU BYLI ZVOLENI:
1.Daniel ŠÁCHAZ15050, 3. ročník, obor Fyzioterapie
2.Tibor PORUBÄNZ13508, 5. ročník, obor Všeobecné lékařství
 
NÁHRADNÍCI DO KOMORY STUDENTŮ AS OU:
1.Kryštof THEUERZ17301, 1. ročník, obor Fyzioterapie
2.Mikki POSPĚCHOVÁZ14439, 4. ročník, obor Všeobecné lékařství

Volební obvod: Pedagogická fakulta

DO KOMORY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ AS OU BYLI ZVOLENI:
1.doc. PhDr. Josef MALACH, CSc.Katedra pedagogiky a andragogiky
2.PhDr. Radim BADOŠEK, Ph.D.Katedra pedagogické a školní psychologie
3.Mgr. Bc. Hana KUBÍČKOVÁ, Ph.D.Katedra sociální pedagogiky
4.doc. PhDr. Jiří KUSÁK, Ph.D.Katedra hudební výchovy
 
NÁHRADNÍCI DO KOMORY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ AS OU:
1.Mgr. Milan CIESLAR, PhD.Katedra výtvarné výchovy
 
DO KOMORY STUDENTŮ AS OU BYLI ZVOLENI:
1.Mgr. Jan PLEŠEKD16464, 2. ročník, obor Kinantropologie (Kandidát za kurii studentů s celkově nejvyšším počtem hlasů bez ohledu na volební obvod)
2.Mgr. Jiří SKÝPALAD16466, 2. ročník, obor Kinantropologie
3.Lucie DVOŘÁKOVÁD16165, 2. ročník, Specializace v pedagogice, obor Český jazyk – Občanská výchova
 
NÁHRADNÍCI DO KOMORY STUDENTŮ AS OU:
Žádný z ostatních kandidátů nezískal více než 10% hlasů.

Volební obvod: Přírodovědecká fakulta

DO KOMORY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ AS OU BYLI ZVOLENI:
1.RNDr. Zuzana VÁCLAVÍKOVÁ, Ph.D.Katedra matematiky
2.doc. RNDr. Aleš DOLNÝ, Ph.D.Katedra biologie a ekologie
3.doc. RNDr. Petr RUMPEL, Ph.D.Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
4.Mgr. Věra FERDIÁNOVÁ, Ph.D.Katedra matematiky
 
NÁHRADNÍCI DO KOMORY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ AS OU:
1.doc. RNDr. Petr KOČÁREK, Ph.D.Katedra biologie a ekologie (pořadí určeno losem)
2.doc. RNDr. PaedDr. Hashim HABIBALLA, PhD, Ph.D.Katedra informatiky a počítačů
3.RNDr. Marek VAJGL, Ph.D.Katedra informatiky a počítačů
 
DO KOMORY STUDENTŮ AS OU BYLI ZVOLENI:
1.Mgr. Stanislav OŽANAP15155, 3. ročník, obor Biologie
2.Mgr. Matěj HIREŠP15148, 3. ročník, obor Aplikovaná informatika
 
NÁHRADNÍCI DO KOMORY STUDENTŮ AS OU:
1.Mgr. Alexandr NOVÁČEKP16156, 2. ročník, obor Ekonomická geografie a regionální rozvoj
1.Bc. Jakub PORUBAP16064, 2. ročník, obor Učitelství pro 2. stupeň základních škol a střední školy: Matematika – Geografie
2.Vladimír JANISCHR16242, 2. ročník, obor Matematika – Informatika
3.Patrik WITTEKR16267, 2. ročník, obor Matematika – Fyzika

Volební obvod: Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování OU

DO KOMORY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ AS OU BYLI ZVOLENI:
1.RNDr. Petra MURINOVÁ, Ph.D.Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování
 
NÁHRADNÍCI DO KOMORY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ AS OU:
1.Mgr. Libor BĚHOUNEK, Ph.D.Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování

Protokoly z voleb do AS OU 2018-2021Zpracoval: Mgr. Martin Mostýn, Ph.D., předseda VK AS OU
V Ostravě dne 30. dubna 2018


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 04. 2018