Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Aktuality

Ostravská univerzita

  • Obrázek

Ostravská univerzita a Université Laval plánují společný česko-kanadský projekt

Katedře romanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity se podařilo zapojit do dlouhodobého projektu Université Laval, který má za cíl vytvořit lexikon quebecké francouzštiny pro překladatele a tlumočníky.

Přestože ostravská katedra romanistiky nemá dlouhou tradici, prestižní Université Laval si pro spolupráci na tvorbě prvního česko-quebeckého lexikonu vybrala právě ji. Kanadská strana doufá, že ze strany českých studentů bude zájem jak o studium, tak o zapojení se do dlouhodobého projektu na tvorbě prvního česko-quebeckého slovníku.

„Kanadská francouzština je opravdu výrazně jiná než ta evropská a dosud neexistuje slovník, který by se zabýval překlady quebecismů do češtiny. Společně s akademiky a studenty katedry romanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity bychom chtěli vytvořit slovník, který by zohledňoval quebecismy a pomohl překladatelům a tlumočníkům nalézt správný ekvivalent slova. Chceme, aby každý překlad byl co nejpřesnější a zachovával smysl původního slova,“ uvádí prof. Bruno Courbon z katedry lingvistiky Université Laval při své návštěvě Ostravy. Právě tvorba lexikonu je první plánovanou vědeckou spoluprací mezi oběma univerzitami.

Université Laval patří k nejstarším a velmi prestižním kanadským univerzitám. Založila ji v roce 1852 královna Viktorie, její historie však sahá až do poloviny 17. století. Lavalskou univerzitou prošla řada významných osobností – od kanadských premiérů, soudců, senátorů a dalších veřejně známých jmen až po úspěšné sportovce. V září univerzitu navštíví také vyučující katedry romanistiky se čtveřicí studentů. Během pobytu se aktivně zúčastní translatologické konference, která se zaměří na problematiku překladů quebecké francouzštiny.

„Konference je jen začátek reálné spolupráce mezi akademickými pracovníky a studenty obou univerzit. Rád bych do projektu zapojil především studenty, aby vytvořili společný tým – čeští a québečtí studenti. Společně by měli navštěvovat kurzy lexikografie, jehož součástí budou dva až tři workshopy, kde by čeští studenti mohli představit metody práce na tvorbě slovníku, společně diskutovat a vzájemně se obohatit. Spolupráce mezi studenty by ideálně měla pokračovat i po odjezdu z Kanady. Moderní technologie nám dnes umožnují udržovat neustálý kontakt. Pokud bych to měl jednoduše shrnout, čeští studenti se seznámí s quebeckou francouzštinou u rodilých mluvčích, naváží kontakty s našimi studenty a naopak naši studenti se naučí, jak se tvoří slovník,“ upřesňuje Courbon.

Kanada nabízí vědeckou spolupráci i mobility

V tuto chvíli je podepsáno Memorandum o porozumění mezi oběma univerzitami a plánují se jednání o podpisu bilaterární výměnné smlouvy, díky níž by ostravští studenti mohli studovat na Université Laval a kanadští studenti na OU. První zájemci o studium by prostřednictvím programu VIA mohli vycestovat už v zimním semestru 2019. Největší zájem projevuje kanadská strana o studenty magisterského studijního programu, které by mohla zapojit do vědeckých projektů. Zájemci o studium však musí ovládat francouzštinu, neboť veškerá výuka probíhá jen ve francouzském jazyce. „Na společném projektu mohou participovat čeští studenti už od magisterského stupně. Chceme, aby zůstali minimálně na jeden semestr a účastnili se přednášek. Université Laval je velmi nakloněna výměně studentů,“ zdůraznil Courbon.

Čtěte rozhovor s prof. Bruno Courbonem o vědecké spolupráci mezi univerzitami.


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 04. 2018

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub