Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Aktuality

Ostravská univerzita

Historická budova na Českobratrské dostala novou tvář

Ostrava / 12. 04. 2018

Budova z konce 19. století na ulici Českobratrská 16 v centru Ostravy prošla rekonstrukcí za 120 milionů korun. Sloužit bude zejména Fakultě sociálních studií a Fakultě umění Ostravské univerzity, její galerie, koncertní sál a nádherná aula však budou k dispozici také veřejnosti. Na rekonstrukci dohlíží Národní památkový ústav i Útvar hlavního architekta města Ostravy.

V srpnu roku 2016 byla zahájena rekonstrukce budovy „B“ Ostravské univerzity (OU), která dosud sloužila studentům Pedagogické fakulty OU. Budova vystavěná v letech 1899–1901 prošla rekonstrukcí, která je zatím vyčíslena na částku 120 milionů korun, a to včetně vybavení. Přesnou částku zatím není možné určit, protože stále ještě probíhají některá výběrová řízení. Rekonstrukce je financována ze zdrojů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a také z vlastních zdrojů Ostravské univerzity.

V rámci rekonstrukce, která byla připravována již od roku 2013, došlo k zateplení objektu z dvorní části a výměně oken, k modernizaci interiérů, vytápění a zvýšení komfortu užívání formou klimatizačních zařízení.

12. dubna se nově zrekonstruovaná budova poprvé otevře při příležitosti zasedání pléna České konference rektorů, které Ostravská univerzita pořádá poprvé po 10 letech. Kompletní dokončení rekonstrukce je plánováno na červen 2018. Studenti tak do nových prostor nastoupí se začátkem nového akademického roku, kdy se budova zpřístupní také veřejnosti.

Budova bude nově sloužit Fakultě sociálních studií OU a Fakultě umění OU. Ta využije zejména multifunkční prostory v přízemí budovy v podobě galerie a hudebního sálu, ve kterých se budou konat absolventské koncerty a výstavy uměleckých děl studentů. Tímto krokem chce Ostravská univerzita docílit maximálního využití prostor – vnitřní dispozice budovy totiž nelze jakkoli měnit.

Nachází se totiž v památkové zóně centra města a je zařazena na seznamu památkově chráněných budov Ostravy od roku 1992. Na její rekonstrukci proto dohlíží Národní památkový ústav a také ostravský Útvar hlavního architekta (oddělení památkové péče).

„Snažíme se zachovat co největší množství původních prvků, které jsou velmi cenné. Rekonstrukce je tak finančně i organizačně velmi náročná, ale je naší povinností zachovat cennou architektonickou památku v centru Ostravy pro budoucí generace,“ říká rektor Ostravské univerzity profesor Jan Lata.

Například původní aula tak byla rekonstrukcí dotčena minimálně, došlo pouze k výměně podlahové krytiny, výmalbě původní štukatérskou technikou, dodání vzduchotechniky a modernizaci IT techniky. Všechny fresky a původní výzdoba včetně osvětlení zůstalo v původním stavu.

Historie budovy

Budova byla postavena v letech 1899–1901 jako projekt architekta Artura Streita z Vídně, který s tímto návrhem německého gymnázia zvítězil ve veřejné soutěži.

„Jde o objekt s monumentálně řešenou fasádou, která v sobě snoubí ducha klasicismu, na nějž byly přeneseny prvky secese, s barokně okázalým vzhledem. Fasáda je plná pilastrů, polosloupů i třičtvrtěsloupů různých tvarů a velikostí, nadměrných klenáků, masek, reálných a fantaskních tvorů v duchu pozdního historismu,“ uvádí se v investičním záměru.

Jde o nejstarší objekt Ostravské univerzity, a to jak historicky (z pohledu skutečného stáří budovy), tak i „služebně“ (z pohledu užívání budovy pro potřeby vysokoškolského vzdělávání). Již v padesátých letech dvacátého století zde působil Pedagogický institut, který se následně vyvinul v Pedagogickou fakultu, jež zase byla prvním stavebním kamenem Ostravské univerzity.

Kontakt:

Mgr. Adam Soustružník
Tiskový mluvčí Ostravské univerzity

+420 724 919 614

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub