Nabídka pro učitele - Přírodovědecká fakulta OU nabízí rozšiřující studium fyziky, chemie, geografie, informatiky, matematiky a specializační studium Koordinace v oblasti ICT pro akademický rok 2018/19

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity nabízí učitelům pro akademický rok 2018/2019 rozšiřující studium fyziky, geografie, chemie, informatiky, matematiky, a dále specializační studium Koordinace v oblasti ICT. E-přihlášky jsou již otevřeny.

Bližší informace

Pro akademický rok 2018/2019 nabízíme rozšiřující studium pro učitele (zahájení v říjnu 2018):

 1. Rozšiřující studium Geografie – rozšíření o obor
 2. Rozšiřující studium Geografie – rozšíření o jiný druh nebo stupeň školy
 3. Rozšiřující studium Fyziky pro II. Stupeň ZŠ a SŠ
 4. Rozšiřující studium chemie - rozšíření na jiný druh nebo stupeň školy
 5. Rozšiřující studium chemie – rozšíření o další předmět
 6. Rozšiřující studium Informatiky pro druhý stupeň ZŠ - distanční forma studia – rozšíření o další předmět
 7. Rozšiřující studium Informatiky pro SŠ - distanční forma studia – rozšíření o další předmět
 8. Rozšiřující studium Informatiky – rozšíření o jiný stupeň školy
 9. Rozšiřující studium Matematiky – rozšíření o obor
 10. Rozšiřující studium Matematiky – rozšíření pro jiný druh školy
 11. Koordinace v oblasti ICT – studium k výkonu specializovaných činností


V případě dalších dotazů kontaktujte referentku Centra celoživotního vzdělávání.