OU > Pro média > Tiskové zprávy

Ostravská univerzita

Zájem o Ostravskou univerzitu roste, demografickým křivkám navzdory

Ostravské univerzitě se po šesti letech podařilo získat vyšší počet přihlášek než v předchozím roce, a to i přes neustále klesající počty studentů v maturitních ročnících. Na Ostravskou univerzitu si letos podalo přihlášku 11 889 studentů, což je o téměř 500 více než loni.

„Je potřeba si uvědomit, že při stále klesajících počtech maturantů v zemi se dá považovat za úspěch univerzity i malý úbytek nebo stejný počet přihlášek jako v předešlém roce. Nárůst v době poklesu demografické křivky univerzitě přináší obrovský potenciál kvalitních studentů,“ vysvětluje vedoucí oddělení PR a marketingu a tiskový mluvčí Ostravské univerzity Adam Soustružník. Navíc možnost podat si přihlášku na Ostravskou univerzitu skončila už 28. února, zatímco na většinu dalších univerzit se mohli studenti hlásit o měsíc déle. Za posledních 6 let neustále klesal počet přijatých přihlášek – zatímco v roce 2013 to ještě bylo přes 16 000, každým rokem ubylo okolo jednoho tisíce. Tyto úbytky přibližně kopírovaly klesající demografickou křivku. Nyní se však poprvé podařilo tento trend prolomit.

Za posledních 6 let neustále klesal počet přijatých přihlášek – zatímco v roce 2013 to ještě bylo přes 16 000, každým rokem ubylo okolo jednoho tisíce. Tyto úbytky přibližně kopírovaly klesající demografickou křivku. Nyní se však poprvé podařilo tento trend prolomit.

Úspěch Ostravské univerzity připisuje tiskový mluvčí celkové změně atmosféry na univerzitě a jejímu otevření okolnímu světu. „S novým rektorem přišel na Ostravskou univerzitu nový vítr – komunikaci začala prostupovat vstřícnost, to produkuje dobrou atmosféru uvnitř univerzity, která potom sálá směrem ven na její okolí. Zároveň došlo k zásadnímu otevření univerzity veřejnosti – pořádáme setkání s vědci u kávy, jsme součástí diskuzní scény Colours of Ostrava, pořádáme happening Jsme Ostravská! na Masarykově náměstí a z ostravské Noci vědců se stala jedna z největších v celé republice. Lidé zkrátka potkávají naše vědce i studenty, vidí v nich inspirativní a zajímavé osobnosti, a to je nejlepší vizitkou univerzity,“ říká.

Zájmu studentů mohl přispět také fakt, že Ostravská univerzita při své prezentaci kromě možností studia informuje také o studentském životě a kulturním dění v Ostravě. Pomáhá tak utvrzovat její image dynamicky se rozvíjejícího studentského města, které zejména mladým lidem nabízí potenciál se realizovat. Ti se totiž často o vysoké škole rozhodují i podle místa, ve kterém budou studovat.

Samotné dobré jméno univerzity a města však podle Soustružníka nestačí. Ostravská univerzita proto i letos přišla s novou kampaní zacílenou na uchazeče. Jejím ústředním mottem bylo „Vyber si svou barvu. Studuj, co tě baví!“ a snažila se tak v maturantech vzbudit chuť vybírat si obor podle vlastních preferencí, nikoli podle toho, do čeho je často tlačí společnost. „Zjistili jsme totiž, že spousta maturantů si vybírá více na základě doporučení rodičů a učitelů, než vlastích zájmů. To je podle nás špatně. Věříme, že když člověka něco doopravdy baví, může být úspěšný v jakémkoli oboru, ať už jde o umění, sociální věci nebo matematiku,“ vysvětluje Soustružník.

Upozorňuje však, že cílem nebylo oslovit co největší masu studentů. Kampaň naopak měla zasáhnout právě ty studenty, kteří mají své sny a nebojí se za nimi vydat. „Jen takoví lidé v budoucnu dokáží inspirovat ostatní tím správným směrem. A právě o takové studenty stojíme,“ dodává závěrem rektor Ostravské univerzity Jan Lata.

Kontakt:

Mgr. Adam Soustružník
Tiskový mluvčí Ostravské univerzity

+420 724 919 614

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub