Stanovisko Lékařské fakulty Ostravské univerzity k vyjádření dr. Machytky (Nemocniční listy, únor 2018)

Ostrava / 22. 02. 2018

Vedení Lékařské fakulty Ostravské univerzity cítí potřebu reagovat na vyjádření dr. Machytky v článku „Deklaruji transparenci a jasně daná kritéria“ zveřejněného v únorovém vydání Nemocničních listů Fakultní nemocnice Ostrava. Dr. Machytka zde mimo jiné prezentuje Lékařskou fakultu jako instituci „s pokřivenými vazbami a nemorálním jednáním na všech úrovních.

Jsme překvapeni tímto a podobnými tvrzeními dr. Machytky, když současně deklaruje zájem o spolupráci a komunikaci s Lékařskou fakultou a o „zakopání válečné sekery, existovala-li“ (např. ostrava.idnes.cz), následně však vydává výše uvedená negativní prohlášení směrem k Lékařské fakultě OU.

Lékařská fakulta od svého vzniku úzce spolupracuje s Fakultní nemocnicí nejen v oblasti vzdělávání budoucích lékařů a zdravotnických pracovníků, ale také ve vědeckovýzkumné činnosti (společné výzkumné projekty a publikace), v rámci třetí role fakulty (celoživotní vzdělávání) a mnoha dalších. V posledních letech je spolupráce Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice vnímána jako velmi dobrá, o čemž svědčí mimo jiné také rostoucí trend společných aktivit ve všech zmiňovaných oblastech.

Podivujeme se opakovaným negativním až útočným výrokům dr. Machytky směřovaným k fakultě, kde byl zaměstnán od 1. 2. 2014 pouze v minimálním symbolickém úvazku a nevyučoval, a navíc byl v posledních měsících svého působení na fakultě v dlouhodobé pracovní neschopnosti.

Vedení Lékařské fakulty OU je znepokojeno protichůdnými prohlášeními Fakultní nemocnice prezentovanými v posledních dnech dr. Machytkou a znovu vyslovuje obavy, že některé personální změny ve Fakultní nemocnici mohou mít negativní vliv na fakultu.

vedení Lékařské fakulty OU