Ostravští vědci se zaměří na léčbu nádorových onemocnění. Umožní to prostředky z MSK

Ostravská univerzita získala od Moravskoslezského kraje prostředky, které umožní vědcům mimo jiné zaměřit se na léčbu nádorových onemocnění krvetvorby. Finance také umožní aplikovat výsledky vědeckého výzkumu v klinické praxi.

V letošním roce byla na Ostravské univerzitě úspěšně zahájena realizace projektů zaměřených na přípravu nových výzkumných projektů v programovém období 2014–2020.

Na základě poskytnutého příspěvku z dotačního programu na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje – 2. výzva byl do výzvy Předaplikační výzkum Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání připraven projekt „Nové směry biomedicinského výzkumu na Ostravsku“ s celkovým rozpočtem přesahujícím 22,9 milionů Kč a do výzvy Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pak synergický projekt „Cell CooLab Ostrava - Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii“ s celkovým rozpočtem 60 milionů Kč.

První z připravovaných projektů je zaměřen na posílení dalšího rozvoje biomedicínského výzkumu v Moravskoslezském regionu. V rámci spolupráce dvou výzkumných týmů Ostravské univerzity (OU) bude vybudováno vivárium sloužící k chovu experimentálních myších modelů. Připravovaný projekt tak zajistí nezbytnou součást translačního výzkumu, která je nutná pro převod vědeckých poznatků a usnadní jejich aplikaci v klinické praxi.

Další projekt pak má za cíl podpořit zintenzivnění dlouhodobé mezisektorové spolupráce prostřednictvím podpory vzniku a rozvoje víceoborového partnerství s aplikační sférou. V rámci společně realizovaného výzkumu budou aktivity směřovány na využití buněk v léčbě nádorových onemocnění krvetvorby. Partnerem tohoto projektu jsou PrimeCell Advanced Therapy, a.s., SPADIA LAB, a.s., Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. a Fakultní nemocnice Ostrava.

Celková částka alokovaná na podporu aktivit projektu v roce 2017 - 2018 činí 760 tis. Kč. Tyto projekty jsou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje a taktéž místo realizace projektů je v Moravskoslezském kraji.

Kontakt:

Mgr. Adam Soustružník
Tiskový mluvčí Ostravské univerzity

+420 724 919 614