Evropský projekt pomůže zlepšit podmínky pro aplikovaný výzkum

Ostravská univerzita získala od Evropské unie finanční podporu, která umožní univerzitě navázat partnerství a spolupráci s aplikační sférou. Poznatky výzkumu vědců působících na univerzitě tak bude možné lépe uplatnit v praxi.

Se zahájením nového akademického roku (1. 9. 2017) začala Ostravská univerzita budovat Centrum transferu poznatků a technologií OU. Projekt se stejnojmenným názvem v celkové výši 17,8 mil. Kč je spolufinancován z Evropské unie z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a umožní Ostravské univerzitě vytvořit zázemí pro podporu partnerství a spolupráce s aplikační sférou.

„Výsledky vědy a výzkumu z Ostravské univerzity mají často obrovský potenciál sloužit i nejširší veřejnosti, avšak chybí infrastruktura, jejíž financování je zvláště při zahájení takových aktivit dost obtížné. Jsme moc rádi, že se to podaří částečně z peněz Evropské unie,“ říká tiskový mluvčí Ostravské univerzity Adam Soustružník a dodává, že transfer vědy je jedním z dlouhodobých strategických cílů Ostravské univerzity.

Centrum bude zajišťovat komplexní systém podpory a nakládání s duševním vlastnictvím s důrazem na využití poznatků v komerční sféře. Projekt tak umožní univerzitě lépe reflektovat požadavky aplikační sféry a maximalizovat tak společenský užitek z výsledků vědy a výzkumu.

„Hlavní přidanou hodnotou projektu je skutečnost, že centrum bude dlouhodobě poskytovat komplexní systém opatření a nástrojů zaměřených na podporu partnerství a spolupráce, a to jak mezi subjekty akademické sféry, tak mezi akademickou a aplikovanou sférou. Toto nově vzniklé pracoviště se bude zásadním způsobem podílet při uplatňování nových poznatků a technologií ve výrobě a podporovat tak rozvoj inovačního podnikání v Moravskoslezském kraji,“ vysvětluje prorektor pro vědu a tvůrčí činnost Ostravské univerzity docent Pavel Drozd.

Kontakt:

Mgr. Adam Soustružník
Tiskový mluvčí Ostravské univerzity

+420 724 919 614

logolink