Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Univerzita PRO region - část PDF
Id projektuCZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010185
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
Období1/2019 - 4/2023
PoskytovatelPedagogická fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
AnotaceV rámci projektu plánujeme:- významným způsobem upravit a akreditovat vybrané stěžejní pregraduální studijní programy (1 SP)- vytvořit nové studijní programy vedoucí k získání akreditace ve vazbě na posílení praxe, praktické a simulační výuky (9 SP)- vytvořit nové multidisciplinární studijní programy v součinnosti s dalšími univerzitami v regionu a jejich akreditaceJedná se studijní programy (Bc., Mgr. a NMgr.) Fakulty umění a Katedry studií lidského pohybu při Pedagogické fakultě, které jsou více rozpracovány v příloze Přehled aktivit projektu. Vzhledem ke komplexnosti, se kterou se pojí příprava nových studijních programů a velice úzké provázanosti jednotlivých činností, popisujeme klíčové aktivity projektu KA2 a KA3 jako celky s definovaným průnikem do aktivity č. 2 a aktivity č. 3 výzvy v oblasti zkvalitnění vzdělávací činnosti a rozvoje nových metod výuky (simulační výuka, zavedení předmětů v anglickém jazyce) při praktické výuce/studentských praxích (nový koncept praxí SP zaměřených na hudební umění). Na základě priorit a dílčích cílů Dlouhodobého záměru OU, provedených analýz a dotazníkových šetření a v zájmu naplnění Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje jsme do projektového záměru začlenili 10 studijních programů (nových a upravených stávajících) s jednoznačným požadavkem dosáhnout zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zvýšení jejich relevance pro trh práce, včetně podnikavosti a dalších žádoucích dovedností studentů. Nově akreditované studijní programy připraví absolventy, kteří podpoří specifické potřeby strukturálně postiženého regionu Moravskoslezského kraje, a to v rámci naplňování Strategického rámce hospodářské restrukturalizace, zejména v rychle rozvíjejícím segmentu trhu IT a bio technologií. Podrobně jsme tuto část zpracovali v samostatné příloze Soulad s RESTARTEM, která je podložena analýzami a logickým řetězcem argumentů v příloze Analýzy pro RESTART.