Novým děkanem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity bude zítra inaugurován profesor Močkoř

Ostrava 17. října 2006 – Děkanem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity bude zítra v aule slavnostně inaugurován profesor Jiří Močkoř.

Močkoř zastával po dvě funkční období funkci rektora Ostravské univerzity. Jedno volební období byl rovněž prorektorem pro strategii, organizaci a rozvoj. Za svůj dlouholetý přínos pro univerzitu mu byla letos udělena velká medaile Za  zásluhy o rozvoj Ostravské univerzity.

Podle Výroční zprávy Ostravské univerzity za rok 2005 má Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity celkem šest kateder: katedru sociální geografie a regionálního rozvoje, katedru biologie a ekologie, katedru fyziky, katedru chemie, katedru informatiky a počítačů a katedru matematiky. Součástí fakulty je též oddělení cizích jazyků a Centrum celoživotního vzdělávání občanů.

Jak uvádí loňská výroční zpráva byly na Přírodovědecké fakultě nově akreditovány tyto dvouoborové obory Matematika, Geografie, Chemie, Biologie, Fyzika a Informatika. Zásadním způsobem byla rozšířena akreditace programu Aplikovaná matematika v podobě studijního programu v anglickém jazyce.

K 31.12.2005 přednášelo na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity 96 vysokoškolských učitelů z nichž 12 je profesory a 26 docenty.