Projekt „Posilování mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání“ úspěšně odstartován

Ostrava / 15. 08. 2016

V první polovině letošního roku byla na Ostravské univerzitě úspěšně zahájena realizace projektu zaměřená na posílení mezinárodní spolupráce ve vědě a vzdělávání. Na základě poskytnutého příspěvku z rozpočtu Moravskoslezského kraje bylo v interní univerzitní soutěži vyhlášeno výběrové řízení k předložení projektových návrhů, ze kterého v rámci odborného hodnocení vzešlo devět úspěšných projektů.

V rámci těchto projektů budou podpořeny především aktivity, zaměřené na získání a udržení excelentních pracovníků ze zahraniční, kteří zvýší mezinárodní potenciál univerzity ve vědeckovýzkumné oblasti, ale také na organizace mezinárodních odborných setkání za účelem navázaní nové spolupráce a výměny zkušeností, či aktivity vedoucí k uzavření nových, mezinárodních partnerství za účelem akcelerace mezinárodní spolupráce.

Celková částka alokovaná na podporu aktivit projektu v období 2016-2017 činí 4 mil. Kč.

Tento projekt je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Místo realizace projektu: Moravskoslezský kraj

Kontakt:

Ing. Lukáš Straňák, manažer projektu
e-mail: , tel: +420 597 094 008

Mgr. Adam Soustružník, tiskový mluvčí OU
e-mail: , tel +420 724 919 614