Matematická elita z celého světa opět zamíří do Ostravy

Ostrava / 30. 03. 2016

V pátek 8. dubna 2016 se na katedře matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity uskuteční již 26. ročník prestižní Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka. Jedná se o nejstarší matematickou soutěž vysokoškoláků v Evropské unii, na kterou se sjíždějí nadějní matematici ze všech koutů světa.

VJIMC

VJIMC (Vojtěch Jarník International Mathematical Competition) každoročně pořádají akademičtí pracovníci katedry matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a účastní se jí nejlepší studenti matematiky z desítek univerzit nejen z Evropy, ale také například z Ruska, Kolumbie nebo Číny.

„Začínali jsme jako malá soutěž místních univerzit, ale v posledních letech se už počet soutěžících pohybuje okolo 150 – 180 studentů. Jsou to často vítězové či úspěšní řešitelé matematických olympiád v jednotlivých státech. Přední příčky obvykle obsazují studenti z Moskvy, Varšavy, Budapešti nebo Prahy,“ řekl docent Jan Šustek, jeden z hlavních organizátorů soutěže.

Soutěží se ve dvou kategoriích: Ta první je určena pro studenty 1. a 2. ročníku, ta druhá pro studenty 3., 4. a 5. ročníku vysoké školy. Až do 1. dubna mohou matematici zasílat své návrhy na úlohy. Teprve den před soutěží zasedne porota složená ze zástupců jednotlivých univerzit, která vybere čtyři soutěžní úlohy pro každou kategorii - soutěžící tak dopředu neví, jaké typy úloh na ně čekají.

Slavnostní zahájení se bude konat v Kině Vesmír 8. dubna 2016 v 8:30 a už od 9 hodin soutěžící usednou v učebnách Přírodovědecké fakulty OU ke svému zadání. Výsledky studentů pak opravují členové mezinárodní poroty, přičemž každá z těchto úloh projde rukama minimálně tří z nich. Navíc hodnotitelé neznají identitu studenta, jehož práci právě opravují, čímž je zajištěna nestrannost.

Své průběžné výsledky mohou studenti sledovat na internetu ihned poté, co porota jednotlivé příklady opraví. Hned další den, 9. dubna 2016 v 15 hodin jsou výsledky soutěže slavnostně vyhlášeny v Kině Vesmír.

Kromě finanční odměny a kované trofeje pro vítěze, medaile pro úspěšné řešitele a certifikátu pro všechny účastníky má soutěž ještě jednu výhodu pro mladé matematiky. „Studenti si výsledky z této soutěže píšou do životopisu, když se hlásí třeba na doktorské studium nebo do zaměstnání. Univerzity o naší soutěži vědí a mohou to u uchazeče zohlednit,“ uvádí docent Šustek.

Studenti ale dostanou také prostor pro seznámení a sdílení zkušeností. „Pro účastníky je připraveno i několik výletů a páteční večerní raut, který bude ideální příležitostí vyměnit si zkušenosti nejen ze soutěže. Společenský program považujeme za důležitý,“ dodává.

Kontakt:
Mgr. Adam Soustružník, tiskový mluvčí
e-mail:
telefon: +420 724 919 614