Ostravská univerzita plánuje další aktivity související s uprchlickou krizí - těmi nejbližšími jsou veřejná sbírka a debata s ministrem Dienstbierem a filozofem Bělohradským

Ostrava / 09. 11. 2015

Ostravská univerzita byla vybrána jako nejvhodnější místo pro diskuzi k tématu uprchlické krize. Ve středu 11. listopadu ve 13 hodin bude o ní v aule Pedagogické fakulty (Českobratrská 16) debatovat ministr Jiří Dienstbier s filozofem Václavem Bělohradským. Ostravská univerzita dnes také vysílá výzvu svým studentům a zaměstnancům k aktivnímu zapojení se do organizování veřejné sbírky ošacení a hygienických potřeb. V neposlední řadě jsou v přípravě podmínky pro azylanty v oblasti vzdělávání.

Ostravská univerzita se tak rozhodla naplňovat konkrétními kroky deklaraci České konference rektorů, která vydala 21. září prohlášení, že chce přispět ke zmírnění utrpení uprchlíků a pomoci v řadě oblastí. Prvním počinem bylo vytvoření platformy pro diskuzi o uprchlické krizi a s ní spojených tématech – odstartoval ji na půdě univerzity významný religionista doc. Štampach, který hovořil o islámu v západním světě.

Ve středu 11. listopadu přijedou do Ostravy debatovat o uprchlické krizi ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier s předním českým filozofem Václavem Bělohradským. Moravskoslezský kraj byl vybrán mj. také proto, že na jeho území leží jedno ze tří nejvýznamnějších detenčních zařízení pro uprchlíky – ve Vyšních Lhotách. Volba Ostravské univerzity byla také logická – je to v současné době nejvýznamnější humanitně zaměřená vysoká škola v kraji.

Jedním z konkrétních kroků Ostravské univerzity v rámci pomoci uprchlíkům je vytváření širší platformy pro dárcovství a dobrovolnictví. Od dnešního dne tak umožní zaměstnancům i studentům se zapojit do různých druhů pomoci – od daru potřebného ošacení a hygienických potřeb až po zapojení do sítě dobrovolníků, kteří pomáhají přímo v oblastech zasažených uprchlickou krizí. „Pokud se chcete zapojit i vy, například jako koordinátor sbírky na univerzitě, pomocník při třízení věcí nebo přímo při jejich odvozu, dejte nám o sobě vědět na  do 15. 11. 2015. Samotná sbírka pak začne 16. 11. a bude trvat až do konce listopadu – 30. 11. 2015,“ uvedl Tomáš Drobík, člen přípravné skupiny.

Jan Lata, rektor Ostravské univerzity, to komentuje slovy: „Jsem přesvědčen, že naše univerzita může svým dílem přispět ke zmírnění důsledků této krize a do debaty vnést důležité impulsy. Je iluzí si myslet, že bychom se jí jako země mohli vyhnout. Problém integrace přistěhovalců nelze bagatelizovat, nicméně je naší lidskou povinností se o tyto lidi postarat – ať už z humanitárních nebo pragmatických důvodů. Podle mě nám hrozí mnohem větší nebezpečí z vlastních řad, od populistů a extrémistů, než od radikálních islamistů. Stejně tak bychom měli usilovat o to, abychom neztratili důvěru našich nejbližších spojenců z demokratické části Evropy.“

Ostravská univerzita se podobně jako například Univerzita Karlova rozhodla nabídnout uprchlíkům, kterým bude udělen azyl bezplatné studium oborů v angličtině, nyní se připravují konkrétní podmínky.

Další aktivity budou následovat až do konce roku a dle vývoje situace také v roce novém. Několik konkrétních příkladů akcí:

  • 18. 11. – přednáška novinářky Markéty Kutilové o tom, kdo jsou to uprchlíci a odkud k nám přicházejí (Filozofická fakulta, 14:10)
  • 3. 12. – panelová diskuze o uprchlické krizi s Luďkem Niedermayerem, Vladimírem Baarem, Nicole Horákovou Hirschlerovou a Radko Hokovským ve spolupráci s think-tankem Evropské hodnoty (Přírodovědecká fakulta)
  • 9. 12. – debata s dobrovolníky, kteří osobně pomáhali na hranicích a hlavním nádraží v Praze a ředitelem ostravské pobočky CPIC Kamilem Vývodou (Fakulta sociálních studií)