Ostravská univerzita úspěšně zvládla na Colours svou premiéru s Reflexem

Ostrava / 24. 07. 2015

Ostravská univerzita (OU) se letos poprvé oficiálně zúčastnila nejúspěšnějšího festivalu v zemi - Colours of Ostrava. A hned jako partner diskusní scény magazínu Reflex. „Mohli jsme se tak podílet na sestavení programu zmíněné scény a nabídnout své výrazné osobnosti s tématy, která mají bezprostřední dopad na život regionu i širší společnosti,“ vysvětluje kancléřka univerzity Monika Šumberová, která program diskuzní scény za OU zajišťovala. Jednou z osobností byl například Dan Bárta, zpěvák a student 1. ročníku aplikované ekologie na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, který spolu s Alešem Dolným besedoval s přítomnými o tom, zda a jak dnes (ne)chránit přírodu. Úspěch měla rovněž diskuze s Ondřejem Šimetkou, primářem gynekologicko-porodnické kliniky FN Ostrava o strastech, ale také radostech toho, když jste součástí projektu Lékaři bez hranic. Neméně zajímavou byla také beseda vedená politickým geografem Tomášem Drobíkem na téma islám a zda se ho máme bát. Kompletní program s účastí expertů univerzity najdete na webových stránkách Colours of Ostrava.

Diskuze Ostravské univerzity na Colours of Ostrava
Diskuze Ostravské univerzity na Colours of Ostrava
Diskuze Ostravské univerzity na Colours of Ostrava
Diskuze Ostravské univerzity na Colours of Ostrava

Partnerství i samotná účast na Colours souvisí s novou strategií univerzity, která chce po březnovém nástupu nového rektora hrát aktivnější roli ve veřejném prostoru, přinášet nová palčivá témata a více se zapojovat do života společnosti a regionu. Jedním z jejích dlouhodobých cílů je dostat se mezi první tři volby každého uchazeče o VŠ studium v České republice.

Reportáže ze všech čtyř dní, včetně fotoreportáže naleznete na živém online magazínu Ostravské univerzity OU@LIVE.