V. Studentská vědecká konference LF OU v Ostravě

Ostrava / 12. 05. 2015

Dne 7. května 2015 proběhl v prostorách Lékařské fakulty OU v Ostravě již V. ročník Studentské vědecké konference, kterého se zúčastnilo více než padesát studentů lékařských a zdravotnických fakult z České republiky a Slovenska.

Při slavnostním zahájení konference přivítala přednášející, hosty a členy hodnotících komisí proděkanka pro vědu a výzkum a zahraniční vztahy Lékařské fakulty doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.

„Naším cílem je podpora šíření výsledků vědeckovýzkumných aktivit studentů, navazování nových kontaktů s vědeckými pracovišti v ČR i zahraničí a popularizace zájmu o vědu mezi mladými lidmi,“ říká Lukáš Straňák z realizačního týmu konference.

V rámci jednotlivých odborných sekcí byly hodnoceny příspěvky studentů v oblasti přínosu, odborného zaměření a kvality. Na základě výsledků byly v průběhu slavnostního ukončení konference vyhlášeny nejlepší práce, které byly zároveň odměněny v podobě drobných věcných cen a mimořádných stipendií.

Studentská vědecká konference Lékařské fakulty OU v Ostravě byla podpořena z prostředků Moravskoslezského kraje a společnosti Agel a.s.


Foto: Slavnostní zahájení konference