Unikátní projekt zvýší uplatnitelnost absolventů na trhu práce

Ostrava, 19. února 2015 - Filozofická fakulta Ostravské univerzity spustila unikátní projekt na podporu studijních výměnných pobytů do zemí eurasijského regionu. Od nového roku se mohou studenti i akademičtí pracovníci zapojit do projektu Euroasijské akademické fórum (EAAF), které si klade za cíl zvýšit kvalifikaci a schopnosti čerstvých absolventů a navázat užší spolupráci v oblasti vědy a výzkumu.

Euroasijský okruh má v mnoha ohledech veliký potenciál zvláště v okamžiku, kdy jednotlivé firmy hledají další možnosti diverzifikace trhu. Filozofická fakulta tak vidí příležitost, jak nabídnout trhu práce řadu mladých odborníků, kteří získají praktickou zkušenost a vynikající znalost zemí euroasijského regionu už během studia.

„V našem zájmu je navázat spolupráci s východními univerzitami a zajistit tak dostatek lidských zdrojů, tlumočníků a prostředníků, kteří budou schopni pokračovat v započaté spolupráci i v dalších odvětvích, zejména na poli hospodářsko-ekonomickém,“ přibližuje hlavní význam EAAF děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity prof. Aleš Zářický.

Většina investorů se totiž shoduje, že znalost místního prostředí je pro úspěšný byznys zcela zásadní. Mnoho firem navíc hledá jazykově vybavené zaměstnance v zahraničí, což je pro ně ve výsledku velmi nákladné.

„Díky Euroasijskému akademickému fóru mohou v rámci meziuniverzitních rozvojových projektů vycestovat do zemí euroasijského regionu také studenti jiných univerzit. Zvláště pro ekonomicky zaměřené obory může být naše nabídka velmi zajímavá,“ pokračuje prof. Zářický. Právě kombinace ekonomiky a jazyků patří k nejžádanějším na trhu práce a absolventi těchto oborů se často uplatňují na manažerských pozicích. Přičemž samozřejmostí je znalost angličtiny a pro řadu společností je žádoucí zejména v kombinaci s ruštinou.

V současné době jsou do projektu EAAF zapojeny univerzity a vědecké instituce z Ruska, Kazachstánu, Ázerbájdžánu a Ukrajiny. FF OU plánuje neustále rozšiřovat počet participujících univerzit a vědeckých institucí a oslovovat pro spolupráci i další země.

EAAF poskytne veškeré zázemí českým studentům i studentům z východoevropských a asijských univerzit, zejména při získávání potřebných dokladů a v komunikaci mezi jednotlivými univerzitami. V současné době také usiluje o finanční podporu v rámci programu Erasmus+. Další významnou oblastí spolupráce je výměna znalostí a zkušeností, při práci na společných projektech a rozšíření působnosti akademických pracovníků. Zájem všech zúčastněných na poli vědy a výzkumu, publikačních reciprocit a výměny pedagogů i studentů je vysoký.