Filozofické fakulty vstupuje do svého dalšího funkčního období

Ostrava 6. listopadu 2014 - Děkan Filozofické fakulty vstupuje do svého dalšího funkčního období. Profesor Aleš Zářický obhájil post děkana FF OU a byl znovu zvolen i pro další období. V čele fakulty tak bude stát po další čtyři roky. 12. listopadu 2014 se v aule Ostravské univerzity od 14 hodin (ul. Českobratrská 9, Moravská Ostrava, 3. podlaží) bude konat slavnostní inaugurace, kde bude celá řada hostů, zástupci akademické obce z celé České republiky, zástupci města i podnikatelské sféry.

Mezi pozvanými hosty je také nový primátor města Ostravy, generální a honorární konzulové, ředitelé kulturních institucí i ředitelé soukromých společností. Na slavnostním aktu nebudou chybět ani zástupci zahraničních univerzit z Polska a Slovenska. Celkem se inaugurace zúčastní více jak 90 hostů, pro které je připraven přípitek, občerstvení a doprovodný program.

Během uplynulých čtyř let zaznamenala fakulta výrazný posun. Vzniklo hned několik vědecko-výzkumných institucí – Centrum hospodářských dějin, Centrum pro studium středověké společnosti a kultury, Ústav pro regionální studia. Na Filozofické fakultě OU v současné době studuje více jak 2000 studentů na dvanácti katedrách a zájem o studium na FF OU je stabilní. Filozofická fakulta i nadále navazuje spolupráci se zahraničními univerzitami, své portfolio spolupráce rozšířila o země Euroasijského a Transatlantického regionu.

Prof. Aleš Zářický

Narodil se 31. 7. 1973 v Bohumíně. Po studiu na Gymnáziu v Orlové krátce studoval na Institutu rozvoje podnikání v Ostravě, obor manager a ekonom firmy. Od roku 1993 až do roku 2002 byl posluchačem FF OU na Katedře historie, obor odborná historie. V roce 2000 složil rigorózní zkoušku, v roce 2002 pak úspěšně ukončil doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny. 2006 se habilitoval v oboru české a československé dějiny se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny. V roce 2011 na návrh Ostravské univerzity jmenován profesorem v oboru české a československé dějiny se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny.

Po ukončení studia setrval na FF OU jako tajemník Katedry historie, od roku 2002 na téže katedře jako odborný asistent, v roce 2005 byl jmenován do funkce proděkana pro zahraniční styky, zároveň byl jmenován statutárním zástupcem děkanky FF OU. Od roku 2006 – 2011 je docentem pro hospodářské dějiny a sociální dějiny na Katedře historie FF OU a zároveň výkonným ředitelem vědecko-výzkumného Centra pro hospodářské a sociální dějiny. V roce 2010 poprvé zvolen děkanem FF OU. O rok později jmenován profesorem pro hospodářské a sociální dějiny, v témže roce získává titul profesora českých dějin Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Historii.

Profesor Zářický je členem několika vědeckých, oborových a redakčních rad u nás i v zahraničí (Slovensko, Polsko, Německo).