IV. Studentská vědecká konference LF OU v Ostravě

  • 28. dubna 2014, Ostrava

Dne 28. dubna 2014 proběhl v prostorách Lékařské fakulty OU v Ostravě již IV. ročník Studentské vědecké konference, kterého se zúčastnilo více než čtyřicet studentů lékařských a zdravotnických fakult z České republiky.

Konference proběhla pod záštitou děkana LF OU v Ostravě doc. MUDr. Jaroslava Horáčka, CSc. Při slavnostním zahájení konference přivítal přednášející, hosty a členy hodnotících komisí rovněž náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví Ing. Jiří Martinek.

„Naším cílem je podpora šíření výsledků vědeckovýzkumných aktivit studentů, navazování nových kontaktů s vědeckými pracovišti v ČR i zahraničí a popularizace zájmu o vědu mezi mladými lidmi,“ říká Lukáš Straňák z realizačního týmu konference.

V rámci jednotlivých odborných sekcí byly hodnoceny příspěvky studentů v oblasti přínosu, odborného zaměření a kvality. Na základě výsledků byly v průběhu slavnostního ukončení konference vyhlášeny nejlepší práce, které byly zároveň odměněny v podobě drobných věcných cen a mimořádných stipendií.

Studentská vědecká konference Lékařské fakulty OU v Ostravě byla podpořena z prostředků Moravskoslezského kraje a společností Agel a.s., M.G.P. spol. s r. o. a Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Slavnostní zahájení konference
Foto: Slavnostní zahájení konference

logolink