Prestižní soutěž mladých matematiků vypukne již 4. dubna

24. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka

Katedra matematiky Přírodovědecké fakulty (PřF) Ostravské univerzity v Ostravě (OU) intenzivně žije přípravami na 24. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka. Prestižní soutěž všech talentovaných matematiků tu vypukne již 4. dubna 2014.

Ievgen Makedonskyi z Kyjeva, předloňský vítěz druhé kategorie Mezinárodní matematické soutěže V. Jarníka, který loni skončil pátý. | Foto: Mgr. Hana Jenčová

Tuto unikátní akci pořádá katedra matematiky OU v Ostravě již tradičně každým rokem. Soutěž se dělí do dvou kategorií. První kategorie je určena studentům prvního a druhého ročníku vysoké školy (letos se do ní registrovalo 91 studentů), druhá kategorie je pro studenty třetího, čtvrtého a pátého ročníku VŠ (letos se 71 registrovanými studenty).

Rok co rok se na soutěž sjíždějí nejlepší studenti matematiky z desítek nejen evropských univerzit. Letos z celkem 35 většinou evropských univerzit. Stabilně se soutěže účastní studenti z Bogoty (Kolumbie), Petrohradu, Moskvy (Rusko), Kyjeva (Ukrajina), Helsinek (Finsko) a Barcelony (Španělsko).

Soutěžícími jsou často vítězové či úspěšní řešitelé matematických olympiád v jednotlivých státech. Mezi univerzitami s vysoce kvalitním obsazením můžeme zmínit Prahu, Bratislavu, Varšavu, Krakov, Budapešť, Vídeň, Moskvu, Petrohrad a další. V minulých letech se této prestižní soutěže zúčastnili například i soutěžící z Číny.

Ostravská soutěž Vojtěcha Jarníka je nejstarší matematickou soutěží v Evropské unii. Jejími hlavními organizátory jsou akademičtí pracovníci katedry matematiky PřF OU.