FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Projekt Inovace magisterských studijních programů na EkF VŠB-TU Ostrava včetně zkvalitnění profilových předmětů

Základní informace o projektu

Projekt ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Registrační číslo:

 • CZ.1.07/2.2.00/28.0065

Řešitel:

Partner:

 • Ostravská univerzita v Ostravě
 • PQL poradenství pro kvalitu a logistiku, s. r. o.,
 • VAE CONTROLS, s. r. o.,
 • Ostravská těžební, a. s.,
 • ESAP Consult, s. r. o.,
 • TOLFIN s. r. o.,
 • Damson Agency, s. r. o.,
 • KOMA – Industry s. r. o.,
 • OVANET a. s.,
 • Technické služby, a. s.,
 • Slezská Ostrava,
 • VÍTKOVICE CYLINDERS a. s.,
 • TELE DATA SYSTÉM, spol. s r. o.,
 • Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska,
 • ArcelorMittal Tubular Products Karviná a. s.

Termíny:

 • Datum zahájení realizace projektu: 1. říjen 2011
 • Datum ukončení realizace projektu: 30. září 2014

Cíle projektu:

Smyslem projektu je provést restrukturalizaci navazujících magisterských studijních programů na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava s posílením kvality nosných předmětů tak, aby došlo k odstranění negativních dopadů přechodu na strukturované studium a posílení uplatnitelnosti absolventů v soukromém i veřejném sektoru při efektivní alokaci jak časové, tak nákladové kapacity univerzity.

Projektový tým:

Vlastník zprávy: Bc. Lydie Kaděrová | Aktualizováno: 04. 06. 2012
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt