FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Čestné doktoráty Ostravské univerzity v Ostravě

 • Ilja Hurník (Česká republika)
  skladatel, pianista, spisovatel a pedagog
  titul doctor honoris causa předán v  r. 1992
 • Lofti A. Zadeh (USA)
  vědec a pedagog, California University v Berkeley, USA
  titul doctor honoris causa za založení nové disciplíny na pomezí matematiky, logiky, informatiky a inženýrství - teorie fuzzy množin předán 4. června 1998
 • Július Alberty (Slovensko)
  pedagog, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Slovensko
  titul doctor honoris causa předán 16. listopadu 1999
 • Peter Demetz (USA)
  profesor německé literatury , Univerzita v Yale, USA
  titul doctor honoris causa v oboru literární věda se zřetelem k německé a české literatuře předán 7. prosince 2000
 • Ivan Moravec (Česká republika)
  mezinárodně uznávaný pianista a pedagog Akademie múzických umění v Praze
  titul doctor honoris causa za jeho zásluhy o rozvoj vrcholného interpretačního umění, které je inspirací pro studenty hudebního umění předán 15. října 2001
 • Detlef Baum (Německo)
  profesor sociologie, Univerzita v Mainzu
  titul doctor honoris causa v oboru sociální práce předán 26. listopadu 2002
 • Georg Jiří Klir (USA)
  profesor systémových věd, State University of New York v Binghamptonu, USA
  titul doctor honoris causa předán 18. listopadu 2003
 • Antoni Furdal (Polsko)
  emeritní profesor na univerzitě ve Vratislavi
  titul doctor honoris causa v oboru polský jazyk předán 29. listopadu 2004
 • PhDr. Ivo Stolařík, CSc. (Česká republika)
  mezinárodně uznávaný muzikolog, etnograf a hudební pedagog
  titul honoris causa v oboru hudební teorie a pedagogika předán 21. listopadu 2005
 • prof. Dr. Juha Erkki Antero Hämäläinen (Finsko)
  profesor sociální práce, Univerzita v Kuopiu
  titul doctor honoris causa v oboru sociální práce předán 6. listopadu 2006
 • prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. (Česká republíka)
  profesor anglické a americké literatury, Univerzita Karlova v Praze
  titul honoris causa v oboru anglické literatury předán 26. listopadu 2008
 • prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc. (Česká republika)
  vedoucí katedry chemie na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě v Ostravě
  titul honoris causa v oboru chemických věd předán 26. listopadu 2008
 • prof. PhDr. Ladislav Daniel, CSc. (Česká republika)
  významný hudební pedagog
  titul doctor honoris causa v oboru hudební teorie a pedagogika předán 8. prosince 2010
 • prof. zw. dr hab. Ewa Marynowicz-Hetka (Polsko)
  významná osobnost v oboru sociální pedagogiky a sociální práce
  titul doctor honoris causa v oboru sociální práce předán 10. listopadu 2011
 • prof. Dr. Dr. h. c. mult. Norbert Richard Wolf (Německo)
  významný představitel současné germanistiky
  titul doctor honoris causa v oboru německý jazyk předán 28. listopadu 2012
 • prof. Brian Littlechild, M.A., Ph.D. (Velká Británie)
  významná osobnost v oboru sociální práce jako vědecké disciplíny ve Velké Británii a Evropě
  titul doctor honoris causa v oboru sociální práce předán 19. listopadu 2014
 • prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc.
  významná osobnost v oblasti onomastiky a dialektologie, která se v mezinárodním i domácím měřítku významně zasloužila o rozvoj lingvistického bádání
  titul doctor honoris causa v oboru Český jazyk předán 25. května 2016
Vlastník zprávy: Bc. Jiřina Hladká | Aktualizováno: 01. 07. 2016
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt