FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Granty katedry historie

Aktivní granty:

 • GAČR 17-02986S
  Kladiwa (řešitel), Pokludová, Popelka, Cibulka, Gawrecki, Řepa (spolupracovníci) - Proměna a společenská aktivizace rurálního prostředí na Moravě a v Rakouském Slezsku 1861 - 1914; doba řešení 2017 - 2019

 • GAČR 16-10320S
  Mgr. Pavel Pumpr, Ph.D., Nižší klérus na Moravě v 18. století mezi stavem a profesí
  Doba řešení: 2016 - 2018

 • GAČR 15-01866S
  Doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D., Čtvrtý lateránský koncil a proměna českých zemí
  ve 13. a 14. století
  Doba řešení: 2015 - 2017

 • GAČR 15-16447S
  Mgr. Jana Grollová, Ph.D., Ars moriendi. Proměny středověkých moralit v reformní homiletice, zpovědní praxi a umění 14.-16. století
  Doba řešení: 2015 - 2017

 • GAČR GA13-00790S
  Doc. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D., Národnost ve sčítání lidu v českých zemích 1880-1930 (spory, polemiky, konflikty)
  Doba řešení: 2013 - 2016

 • GAČR GAČR 13-28086S
  Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska)
  Doba řešení: 2013 - 2017

Neaktivní granty:

 • GAČR, P405/11/1450
  Mgr. Jiří Brňovják, Ph. D., Nobilitační politika habsburských panovníků v českých zemích v 18. století

 • GAČR P410/12/0487
  PhDr. Petr Popelka, Ph.D., Proces industrializace a změny krajiny v ostravské průmyslové oblasti v 19. a 20. století

 • GAČR, P405/10/0527
  Mgr. Jana Grollová, Ph.D., Sedm smrtelných hříchů a skutků milosrdenství v literárních a vizuálních pramenech českého středověku v kontextu vývoje křesťanské morálky

 • GAČR, P410/10/0110
  doc. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D., Hans Kudlich – osobnost, symbol a mýtus v kolektivní paměti Němců z českých zemí

 • GAČR, P410/10/P067
  Mgr. Radek Lipovski, Ph.D., Kulturní a sociální proměny společnosti poddanských městeček v 1. polovině 19. století (na příkladu měst Frýdku a Místku)

 • GAČR, 409/08/P110
  PhDr. Petr Popelka, Zrod moderní hospodářské elity. Vzestup a pád podnikatelské rodiny Kleinů

 • GAČR, 404/07/0352
  Mgr. Richard Psík, Ph. D., Formulářová sbírka listů a diktamin Jindřicha z Isernie (kritická edice)

 • GAČR, 404/07/0769
  doc. PhDr. Aleš Zářický, Ph. D., Geneze české historiografie hospodářských a sociálních dějin v díle prof. Milana Myšky

 • GAAV, KJB801860601
  doc. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D., Mgr. Andrea Pokludová, Ph.D., Moravskoslezská města v éře komunální samosprávy 1850-1914. Komunální elity, obecní hospodářství, budování moderní infrastruktury.

 • GAČR, 409/06/0012
  prof. PhDr. Milan Myška, DrSc., Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska od roku 1945

 • GAČR, 404/06/0810
  doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc., Nová šlechta v českých zemích v 18. a 19. století

 • GAČR, 404/05/0322
  doc. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc., Biografický slovník Slezska a severní Moravy, nová řada

 • GAČR, 404/04/1039
  doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc., Sídelní poměry a populační vývoj židovského obyvatelstva Moravy od poloviny 17. století do roku 1918

 • GAČR,2005
  PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., Fenomén "Big business" v rakouském Slezsku před první světovou válkou

 • GAČR,2004
  PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D., "Bürgerlich" elita průmyslového velkoměsta 1870-1910, její činnost ve spolcích a v komunální politice (na příkladu Moravské Ostravy)

 • FRVŠ, 1534/2006
  Mgr. Jana Grollová, Multimediální pomůcka ke studiu středověkých dějin

 • FRVŠ,2005
  doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. Interaktivní pomůcka pro výuku heraldiky

 • FRVŠ,2005
  doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc. Výzkum aktuální podoby výuky dějepisu na základních a středních školách

 • FRVŠ,2004
  Mgr. Jiří Brňovják Nobilitační politika Karla VI. V zemích Koruny české 1712-1740

 • FRVŠ,2003
  Prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc. Příprava studentů historie pro lexikografickou praxi

 • FRVŠ,2002
  prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc. Program doktorandského studia "Ceských a československých dějin"

 • FRVŠ,2002
  doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc. Výzkum historického vědomí vztahu české studující mládeže k evropským národům

 • FRVŠ,2002
  doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. Heraldické památky na Moravě a ve Slezsku

Vlastník zprávy: Mgr. Radek Lipovski, Ph.D. | Aktualizováno: 26. 02. 2017
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt