FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Hlavní zaměření vědeckovýzkumné činnosti

Katedra psychologie se výzkumně dlouhodobě zaměřuje na zkoumání problematiky prosociálního chování, psychické zátěže, emoční inteligence, šikany a kyberšikany. Aktuálně se pracoviště zabývá také výzkumem některých existenciálních aspektů práce a výzkumem vybraných psychofyziologických aspektů krátkodobé smyslové a sociální deprivace.

Vlastník zprávy: PhDr. Anna Schneiderová, CSc. | Aktualizováno: 27. 02. 2015
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt