FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Hlavní zaměření výzkumné činnosti katedry romanistiky

Oddělení francouzštiny:

 • Morfosyntax současné francouzštiny se zaměřením na vyjadřování vidu a povahy slovesného děje a na předložky.
 • Vývoj francouzského jazyka na internetu (chat, blog, facebook, twitter).
 • Francouzská lexikologie a frazeologie – delimitace a definice jednotlivých typů frazeologických jednotek a popis jejich synergetického fungování v rámci lexikálního plánu jazyka. Typologie frazeologických jednotek a jejich vymezení ve vztahu k ostatním lexikálním prostředkům.
 • Srovnávací francouzsko-česká lexikologie a lexikální sémantika, terminologie a analýza náboženského diskurzu.
 • Odborný francouzský jazyk a terminologie se zaměřením na ekonomii, právo a cestovní ruch.
 • Teorie a praxe překladu.
 • Lingvodidaktické problémy osvojování francouzského jazyka, překlad ve výuce cizího jazyka, výuka odborného jazyka.
 • Francouzský román od 19. století, francouzská poezie 19. a 20. století, avantgardy, francouzské divadlo (především 20. století), současná francouzská literatura.

Oddělení španělštiny:

 • Současná jazyková situace ve španělštině, normativnost a pluralita norem ve španělštině, interference mezi galicijštinou a španělštinou, španělská lingvistická terminologie.
 • Slovotvorba – neologismy v současné španělštině, synchronní a diachronní aspekty španělského pronominálního systému.
 • Lingvistika překladu – srovnávací španělsko-česká stylistika se zaměřením na překladatelskou teorii a praxi.
 • Lingvodidaktické problémy osvojování španělského jazyka, výuka odborné španělštiny, problematika interkulturality ve výuce španělského odborného ekonomického jazyka, překlad ve vyučování španělského jazyka, rozvoj jazykových dovedností v kontextu potřeb jazykového vzdělávání v pluralitní a multikulturní Evropě.
 • Augusto Roa Bastos a další představitelé paraguayské prózy 20. století, současná literární tvorba La Platy, teologie svobody v latinoskoamerické literatuře (Ernesto Cardenal a dalši), anarchizmus v Río de la Plata.
 • Dějiny Španělska – inkvizice, karlismus, frankismus a demokratická transformace. Dějiny Latinské Ameriky, zejména pak Argentiny, Chile, Uruguaye, se zvláštním zaměřením na diktátorské a autoritativní režimy. Španělský postmoderní román.
 • Hispanoamerická literatura: Alejo Carpentier, vzájemná interakce literatury a hudby v umění.
Vlastník zprávy: Mgr. Iva Dedková, Ph.D. | Aktualizováno: 20. 09. 2013
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt