FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Granty katedry filozofie

Aktivní granty:

 • Marek Otisk
  • „Racionalita a užívání rozumu - Gerbert z Aurillacu a filosofie na přelomu prvního milénia.“ GAČR, č. 401/08/0053, 2008-2010, řešitel.
 • Přemysl Mácha
  • „Indiánský nacionalismus? Jazyk a symbolika sociálních hnutí indiánských obyvatel Mexika.“ GA ČR, č. 403/06/0301, 2006-2008, řešitel.
 • Marek Petrů
  • „Biotechnology ethics: Deepening by research, broadening to future applications and new EU members, permeating education to young scientists.“ Akronym: BIOTETHED, č. 017474, 6. Rámcový program EU, 2005-2008, Univerzitní centrum pro bioetiku LF MU Brno, spoluřešitel.
  • Filozofie medicíny v České republice, na Slovensku a v Polsku“ Visegrad Fund, 2011, řešitel.
 • Petr Glombíček
  • „Nárok zdravého rozumu.“ GA AV ČR, č. KJB900090704, počátek 2007, řešitel.

Ukončené granty:

 • Vincenc Kopeček
  • „Příprava akreditace bakalářského studijního programu ‚Management v neziskovém sektoru‘ v kombinované formě.“ Rozvojový program Ostravské university, 2006, řešitel projektu.
  • „Zdroje a příčiny příchodu osob z oblasti původu do azylové infrastruktury České republiky.“ Správa uprchlických zařízení MV ČR, 2005 - 2006, člen výzkumného týmu.
 • Marek Otisk
  • „Metafyzika jako věda - arabská inspirace scholastické debaty.“ FIGS, 2004, řešitel.
  • „Metafyzika jako věda - Ibn Síná a Ibn Rušd ve scholastické diskusi.“ Publikační grant GA AV ČR, 2006, řešitel.
  • „Vliv peripatetické tradice na latinské myšlení 10. a 11. století.“ GAČR, č. 401/05/0484, 205-2007, řešitel.
 • Slavoj Tomeček
  • „Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji.“ Financováno ESF a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, číslo projektu CZ.04.1.03/3.2.15.1/0104, 2005 - 2007, spoluřešitel.
  • „Obor Informatika v ekonomice v distanční formě vzdělávání na středních školách.“ Financováno ESF a státním rozpočtem ČR, číslo projektu CZ.041.03/3.3.1/01/15.C, 2005-2007, spoluřešitel.
  • „Příprava studijního oboru Pedagogické studium pro vzdělávání v základech společenských věd na SŠ v rámci studijního programu Specializace v pedagogice.“ Financováno MŠMT ČR, 2006-2007, spoluřešitel.
 • Petr Glombíček
  • „Subjektivita: nové přístupy ke klasickému pojmu.“ GA AV ČR, č. B9009201, 2002-2004, spolupracovník.
 • Tomáš Hauer
  • „Environmentální studia (filosofie, ekonomie, etika).“ FRVŠ, č. 802/2006, řešitel.
 • Marek Petrů
  • „Úvod do kognitivních věd.“ Vzdělávací nadace Jana Husa, Cursus Innovati 0305/NIF I, 2004, řešitel.
  • „Proměny lékařského myšlení.“ FF OU, IGS 2/2006, 2006, řešitel.
  • „Biotechnology ethics: Deepening by research, broadening to future applications and new EU members, permeating education to young scientists.“ Akronym: BIOTETHED, č. 017474, 6. Rámcový program EU, 2005-2008, Univerzitní centrum pro bioetiku LF MU Brno, spoluřešitel.
Vlastník zprávy: PhDr. Petr Hromek | Aktualizováno: 20. 09. 2011
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt