Statutární město Ostrava (SMO)

jako třetí největší město České republiky a metropole Moravskoslezského kraje v rámci samostatné působnosti a na základě výhradního rozhodování volených samosprávných orgánů města a městských obvodů připravuje a realizuje celou řadu zajímavých projektů, které zásadním způsobem ovlivňují jeho další rozvoj a směrování i kvalitu života samotných obyvatel. Město Ostrava mimoto realizuje široké spektrum dílčích projektů v různých oblastech života města a jeho občanů.

Podrobné informace naleznete na www.ostrava.cz.

Přehled projektů SMO řešených v roce 2016 na OU

logo