Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > Pro média > Tiskové zprávy

Ostravská univerzita

Vyjádření vedení Ostravské univerzity ke kontrolní zprávě NAÚ na přijímací řízení na Lékařské fakultě

Ostrava / 13. 06. 2019

Vedení Ostravské univerzity se již v minulém roce vyjádřilo, že přijímaní uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijímací zkoušky je neakceptovatelné. V tomto se plně ztotožňuje se závěry kontroly Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Jedná se však jednoznačně o pochybení vedení Lékařské fakulty. Není v možnostech žádné univerzity, aby prověřovala každé jednotlivé rozhodnutí děkana kterékoli fakulty. Univerzita musí vycházet z předpokladu správnosti rozhodování děkanů. Velmi důkladně hloubkové kontroly, které jdou až na úroveň jednotlivých rozhodnutí, se v naprosté většině případů provádějí až tehdy, když je odhalen problém. Což ihned v tomto případě Ostravská univerzita udělala a ihned na podzim minulého roku, tuto kontrolu zahájila. Obdobně ostatně postupoval i Národní akreditační úřad.

Nesouhlasíme proto se závěry uvedené v protokolu o kontrole, že se jedná o selhání kontrolního systému na Ostravské univerzitě. Již nyní Ostravská univerzita nejen prověřila situaci na ostatních fakultách, ale dávno před doručením kontrolní zprávy přijala všechna opatření, aby se tato situace nemohla na Lékařské fakultě opakovat. Z tohoto důvodu nesouhlasíme se závěrem, že by bylo zapotřebí omezení akreditace studijního programu Všeobecné lékařství spočívající v zákazu přijímání studentů do prvního ročníku.

Ostravská univerzita při kontrole ze strany NAÚ nejenže plně spolupracovala, ale ještě před jejím zahájením sama provedla interní audit na Lékařské fakultě a přijala potřebná opatření do budoucna. Studijní program Všeobecné lékařství je na Ostravské univerzitně kvalitně zabezpečen z hlediska personálního, materiálního i vědecko-výzkumného. Přijetí uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijímací zkoušky, je neakceptovatelné selhání vedení Lékařské fakulty, které bylo a bude předmětem jednání samosprávných orgánů univerzity, nicméně kvalita studijního programu jako takového ohrožena nebyla. „Kvalitu zabezpečení studijního programu, ani jeho absolventů nezpochybňuje ani kontrolní zpráva NAÚ. Proto je nyní předčasné mluvit o omezení akreditace tohoto studijního programu, zvlášť v situaci, kdy univerzita svými vnitřními mechanismy problém aktivně řeší,“ zdůrazňuje rektor Ostravské univerzity profesor Jan Lata.


Kontakt pro média:

Mgr. Adam Soustružník
tiskový mluvčí Ostravské univerzity

+420 724 919 614

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub