OU > Pro média > Tiskové zprávy

Ostravská univerzita

  • Obrázek
  • Obrázek
Obrázek Obrázek

Ostravská historička prof. Nina Pavelčíková se ohlíží 80 let nazpět

Ostrava / 26. 03. 2019

Profesorka Nina Pavelčíková je jednou z nejvyhledávanějších odborníků na moderní dějiny druhé poloviny dvacátého století. Letos 1. dubna oslaví osmdesát let. Prof. Pavelčíková v mnoha pořadech a rozhovorech komentovala události kolem roku 1948, kolektivizaci, okupaci vojsky Varšavské smlouvy a další. Nyní připravuje vlastní Paměti, v nichž s reflexí profesionálního historika zavzpomíná na uplynulých osmdesát let. Teprve po roce 1989 mohla plně uplatnit a zužitkovat své znalosti coby vysokoškolský pedagog Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

„Práce vysokoškolského pedagoga mě naplnila a obohatila na nejvyšší míru, jakou si lze představit,“ prozrazuje jubilantka, která na svou vysněnou práci vysokoškolského pedagoga musela čekat 30 let. „Studentům dávám za úkol, aby se zeptali svých rodičů a prarodičů na vzpomínky z doby před rokem 89 a získali také jiný pohled a slyšeli jiný výklad, než je ten můj akademický,“ uvádí prof. Pavelčíková, která od roku 1995 vyučuje totalitní režimy, moderní dějiny a národnostní menšiny na katedře historie Filozofické fakulty OU.

Ačkoli pochází z Jižní Moravy, Ostrava a celý přilehlý region se stal předmětem mnoha jejich výzkumů. V minulosti se zaměřovala na málo prozkoumané téma romské menšiny na Ostravsku, na proměny života obyvatel v Ostravě během komunismu a nově se chce zabývat proměnami Ostravska ve vztahu k životnímu prostředí do roku 1992. „Ostravu (a celé Ostravsko) vnímám především jako velice zajímavé téma historické, aktuálně i ve vztahu k životnímu rpostředí. Kdysi se o Ostravě mluvilo jako o baště komunismu, což se především v roce 68 ukázalo jako nesmysl,“ zdůrazňuje prof. Pavelčíková, která stále aktivně publikuje a přednáší. Právě ona patří k průkopníkům orální historie na ostravském pracovišti jako jednoho z dílčích pramenů historického bádání. „Pamětníci sice nenabídnou data, ale přiblíží prožitky dobových událostí, které formují člověka a utváří jeho postoj,“ uvádí význam orální historie.

Prof. Pavelčíková patří k častým hostům pořadu České televize historie.cs, je účastníkem mnoha pořadů a debat s tematikou historie druhé poloviny 20. století, zejména pak na dějiny Československa po roce 1945.


Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. se narodila 1. dubna 1939 ve Zlíně v česko-židovské rodině. V letech 1956-1958 vystudovala Vyšší pedagogickou školu v Opavě. Po té vyučovala dějepis na základní škole v Lipově a ve Veselé nad Veličkou. Po krátkém působení v krajském muzeu v Gottwaldově nastoupila v roce 1966 do Slezského ústavu v Opavě na pozici historika. V roce 70 však byla vyloučena z KSČ a následně propuštěna i ze zaměstnání. Až do roku 90 zastávala pozice mimo své oborové zaměření (pracovala jako referentka, administrativní pracovnice, podniková archivářka). Stále však publikovala pod jinými jmény. K práci historika se mohla vrátit až po roce 1989. V roce 1995 nastoupila na katedru historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity, kdy v letech 2003 – 2013 stála v jejím čele. Na ostravské katedře historie působí dodnes.


Kontakty pro média:

Nela Parmová, DiS.
Referentka pro vnější vztahy FF OU
+420 734 353 573 /

Mgr. Adam Soustružník
Tiskový mluvčí Ostravské univerzity
+420 724 919 614 /

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub