Vývoj a systematizace dalšího profesního vzdělávání pro církve se zaměřením na rozvoj prosociálních a preventivních kompetencí pracovníků

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Číslo opatření - 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání
Registrační číslo projektu - CZ.04.1.03/3.3.14.1/0027
Datum zahájení realizace - 1.4.2006
Datum ukončení realizace - 31.3.2008

Aktuality

Anotace projektu

Projekt reaguje na potřeby dalšího profesního vzdělávání církevních pracovníků, které byly deklarovány samotnými představiteli církví. Jde především o potřebu rozvíjet jejich kompetence pro udržení a rozvoj základních lidských hodnot. Při své duchovní práci se pracovníci setkávají s lidmi, kteří potřebují nejen pomoc sociální a preventivní, ale také pomoc v oblasti integrace osobnosti. Záměrem projektu je vytvořit takový vzdělávací program, který bude přispívat ke zvýšení profesionalizaci církevních pracovníků v těchto zvýše uvedených oblastech.

Cíle projektu

Vytvořit prostředí pro střetávání akademických pracovníků, kteří formou panelových setkání a diskuzí připraví pilotní vzdělávací projekty pro výše zmíněnou cílovou skupinu. Ty posléze otestuje a korekce zanese do nově vytvořeného programu dalšího profesního vzdělávání.

Partner projektu

Slezská církev evangelická, a.v.

Aktivity projektu

 1. Panelové diskuse
  12 členný akademický tým pravidelně pracuje na přípravách pilotních projektů, které poslouží k formování konečně verze vzdělávacího programu zaměřeného na další profesní vzdělávání církevních pracovníků, a to zejména v oblasti zvýšení prosociálních a preventivních kompetencí pracovníků. Jinými slovy jde o prohlubování praktických pastoračních znalostí a kompetencí.
 2. Pilotní projekty
  Průběžné výsledky projektu se reflektují na mezinárodních konferencích (např. Katechetické dny) a církevních setkáních (např. Pastorální konference).
 3. Lektorské přednášky
  V rámci projektu proběhne testování jednotlivých témat budoucího programu, a to v rámci akademických panelových diskuzí nebo v rámci konferencí.

Možnosti spolupráce

Pro níže uvedené témata, hledáme možné lektory:

 • Předmanželské, manželské rodinné poradenství
 • Efektivní komunikace
 • Management práce s mládeží – státní politika, granty.
 • Sborová diakonie – jak se mohou sbory starat o starší
 • Mediální výchova – práce s médii
 • Prevence patologických jevů ve
 • společnosti
 • Vzdělávání dospělých
 • Kázání z prosociálního hlediska
 • Hospicová péče
 • Pastorace pozůstalých
 • Řešení krizových situací
 • Primární psychologická pomoc při katastrofách
 • Sbory a alternativní tresty
 • Prosociální aspekty výuky náboženství resp. „etické dílny“ na školách
 • Identita – proč jsme takoví jací jsme
 • Stereotypy v prosociálním prostředí
 • Teologie s prosociálním obsahem
 • Komunitní plánování
 • Fundraising pro církve

Průběžné výsledky

Akademická setkání týmu: