OU > Univerzita PRO > Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku

Název akce CŽV:U3V - Anglický jazyk pro středně pokročilé I a II
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (OU)
Cílová skupina:Senioři (věková hranice 55+; nižší věk v případě jakéhokoliv nároku na důchod), max. počet ve skupině 29
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry / 96 hodin
Cena:1200,- / rok
Forma:prezenční
Organizace studia:Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, Fráni Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory
Garantující odborná katedra:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Garant:Mgr. Ivona Cindlerová
Anotace:Tento kurz je určen zájemcům, kteří chtějí dále rozvíjet svůj jazykový potenciál ve všech oblastech anglického jazyka formou aktivního zapojení se v hodinách. Tematicky je tento kurz zaměřen na cestování, aktuální problémy dnešního světa a interkulturní komunikaci.
Způsob ukončení studia:dle domluvy s garantujícími katedrami
Výstupní doklad:Certifikát po absolvování kurzu I a II
Přihlášky:e-přihláška ke studiu na OU
Uzávěrka přihlášek:31. května daného roku
Kontakt / další informace:Mgr. Marie Marek,
PaedDr. Tomáš Bouda
Způsob platby:převodem z účtu (popřípadě složenkou); platební údaje obdrží uchazeč po podání elektronické přihlášky na svůj email
Vyučující:viz Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Další informace:viz Základní informace
viz Seznam kurzů
instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub