FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Specializační studium pro vedoucí pedagogické pracovníky - školský management
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:vedoucí pedagogičtí pracovníci
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry / 5 modulů / 350 hodin
Cena:30.000,- Kč (celková cena za celé studium)
Forma:Kombinovaná s podporou e-learningu
Organizace studia:Ostravská univerzita, Fr. Šrámka 3, pátek (co 14 dnů)
Číslo akreditace:6198/2012-25-120
Garantující odborná katedra:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Garant:PaedDr. Tomáš Bouda
Pedagogický poradce:PaedDr. Tomáš Bouda
Anotace:Vzdělávacím cílem studia pro vedoucí pedagogické pracovníky - školského managementu je v souladu s § 7 vyhl. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků zajistit, aby jeho absolventi získali znalosti a dovednosti v oblasti řízení právnické osoby, vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, zejména znalosti teorie a praxe školského managementu, práva, ekonomiky, pedagogiky, psychologie, bezpečnosti a ochrany zdraví, komunikace a informačních technologií. Je tvořen pěti obsahovými moduly: I. Teorie a praxe školského managementu, II. Právo, III. Ekonomika a finanční management, IV. Řízení pedagogického procesu, V. Vedení lidí.
Způsob ukončení studia:Závěrečná zkouška z tématu Řízení výchovy a vzdělávání a  obhajoba závěrečné práce.
Výstupní doklad:osvědčení
Předpoklady pro přijetí:Kvalifikovaný pedagogický pracovník, viz Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Přihlášky:Elektronická přihláška
přihlášky jsou aktivní vždy od počátku února daného roku
Přijímací řízení:Na základě elektronické přihlášky (podepsanou zkrácenou verzi el. přihlášky + ověřenou kopii dokumentu o nejvyšším dosaženém vzdělání + další požadované dokumenty je nutno zaslat na CDV). Po přihlášení obdrží uchazeči informace k úhradě školného. Kurz bude zahájen při dostatečném počtu zájemců
Uzávěrka přihlášek:do 30. dubna daného roku
Kontakt / další informace:Mgr. Marie Marek
Způsob platby:Převodem z účtu, složenkou (do poznámky je nutné uvést jméno studenta a název kurzu). Platba fakturou je nahrazena daňovým dokladem o zaplacení, který vystaví finanční účtárna OU až po úhradě školného. Žádosti o tento doklad směřujte na adresu marietečkamarekzavináčosutečkacz
Vyučující:PaedDr. Tomáš Bouda,
PhDr. Hana Cisovská, Ph.D.,
Mgr. Alexandra Dobrovolná,
Ing. Hana Havránková,
Ing. Pavlína Haščáková,
PaedDr. Alena Hlavinová,
Ing. Jiří Kaličinský,
Mgr. Lubomír Pelech,
Mgr. Renáta Kočířová,
doc. PhDr. Josef Malach, CSc.,
Prof. PhDr. Milan Pol, Ph.D.,
Doc. PhDr. Michaela Prášilová, Ph.D.,
ThLic. Vladimír Šiler, Dr.,
Mgr. Miloslav Trykar
Další informace:Informace o vzdělávacích programech a kurzech ikona pdf
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt