OU > O univerzitě > Dokumenty

Dokumenty Ostravské univerzity

Vybrané řídící normy a vnitřní předpisy Ostravské univerzity


Vnitřní předpisy a opatření z oblasti studia


Rozpočet Ostravské univerzity


Dlouhodobé záměry Ostravské univerzity


Institucionální rozvojové plány Ostravské univerzity


Výroční zprávy Ostravské univerzity


Zprávy o hospodaření Ostravské univerzity