OU > Univerzita PRO > Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Zdravotník zotavovacích akcí
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Neomezeno.
Podmínkou pro přijetí účastníka je věk nad 18 let.
Doba trvání / hodinová dotace:41 hodin
Cena:2.400,- (studenti Ostravské univerzity mají kurz za cenu 700,- Kč)
Forma:kombinované
Organizace studia:kombinovaná / 4 výukové soboty
Číslo akreditace:17 534/07-20/492
Garantující odborná katedra: Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů (Lékařská fakulta OU)
Garant:PhDr. Sabina Psennerová, PhD.
Pedagogický poradce:PhDr. Sabina Psennerová, PhD.
Anotace:Absolvent kurzu se orientuje v akutních stavech a dalších vybraných onemocněních. Dokonale ovládá laickou první pomoc. Uplatní se zejména jako Zdravotník zotavovacích akcí na táborech, školách v přírodě a lyžařských kurzech. Dále je schopen v plné míře zajistit zdravotní dozor na sportovních, kulturních a společenských akcích.
Způsob ukončení studia:zkouška
Výstupní doklad:Certifikát / průkaz ZZA
Předpoklady pro přijetí:Podmínkou pro přijetí účastníka je věk nad 18 let a ukončené středoškolské vzdělání.
Přihlášky:ANO
od 1. července 2017 do 19. září 2017 je možné využít e-přihlášku
Přijímací řízení:NE
Uzávěrka přihlášek:19. září 2017
Kontakt / další informace:PhDr. Sabina Psennerová, PhD.
Způsob platby:převodem na účet
Vyučující:PhDr. Sabina Psennerová, PhD.,
PhDr. Petr Matouch,
Mgr. Josef Škroch,
Mgr. Hana Valentová,
Bc. Petr Urbánek,
Ing. Jiří Borovička
Plán studia / rámcový harmonogram:od září 2017 do prosince 2017
Předpokládaná data výuky: 14. 10. 2017, 4. 11. 2017, 11. 11. 2017, 25. 11. 2017.
Předpokládaná data závěrečných zkoušek: 9. 12. 2017, 12. 1. 2018.
Další informace:informace dokument *.pdf
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub