OU > Univerzita PRO > Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Zdravotník zotavovacích akcí
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Neomezeno.
Podmínkou pro přijetí účastníka je věk nad 18 let.
Doba trvání / hodinová dotace:41 hodin
Cena:2.400,- (studenti Ostravské univerzity mají kurz za cenu 700,- Kč)
Forma:kombinované
Organizace studia:kombinovaná / 4 výukové soboty
Číslo akreditace:17 534/07-20/492
Garantující odborná katedra:Katedra intenzívní medicíny a forenzních oborů (Lékařská fakulta OU)
Garant:PhDr. Sabina Psennerová, PhD.
Pedagogický poradce:PhDr. Sabina Psennerová, PhD.
Anotace:Absolvent kurzu se orientuje v akutních stavech a dalších vybraných onemocněních. Dokonale ovládá laickou první pomoc. Uplatní se zejména jako Zdravotník zotavovacích akcí na táborech, školách v přírodě a lyžařských kurzech. Dále je schopen v plné míře zajistit zdravotní dozor na sportovních, kulturních a společenských akcích.
Způsob ukončení studia:zkouška
Výstupní doklad:Certifikát / průkaz ZZA
Předpoklady pro přijetí:Podmínkou pro přijetí účastníka je věk nad 18 let a ukončené středoškolské vzdělání.
Přihlášky:ANO
od 1. července 2016 do 16. září 2016 je možné využít e-přihlášku
Přijímací řízení:NE
Uzávěrka přihlášek:16. září 2016
Kontakt / další informace:PhDr. Sabina Psennerová, PhD.
Způsob platby:převodem na účet
Vyučující:PhDr. Sabina Psennerová, PhD.,
PhDr. Petr Matouch,
Mgr. Josef Škroch,
Mgr. Ivana Veselá,
Mgr. Hana Valentová,
Bc. Petr Urbánek,
Ing. Jiří Borovička
Plán studia / rámcový harmonogram:od října 2016 do prosince 2016
Další informace:informace dokument *.pdf