Ostravská univerzita definitivně získala ministerský souhlas pro vznik Lékařské fakulty

17. května 2010 – Ostravská univerzita v Ostravě během několika dní vypíše přijímací řízení na novou Lékařskou fakultu. Získala již všechna potvrzení a především nezbytnou akreditaci ministerstva školství. Završil se tak administrativní proces, který v půli dubna umožnila Akreditační komise. Univerzita tedy získala akreditaci oboru Všeobecné lékařství, který je klíčový pro přeměnu současné Fakulty zdravotnických studií na Lékařskou fakultu Ostravské univerzity (OU). „Podmínky přijímacího řízení pro obor Všeobecné lékařství na nové Lékařské fakultě najdou zájemci na webu univerzity od 24. května a v tisku,“ uvedl rektor Ostravské univerzity v Ostravě Jiří Močkoř. Studenti se budou moci také obracet na speciální telefonní linku studijního oddělení 597 091 710 (11, 12), kde se dozví detaily o přijímacím procesu. Stejně tak je možné se obracet na mail .

Ukončení přijímání přihlášek bylo stanoveno na 25. 6. Přijímací zkoušky by měly probíhat v červenci. Zájemci, kteří splní vícekriteriální podmínky vyhlášené při zveřejnění přijímacího řízení a umístí se nejvýše v bodovaném pořadí uchazečů, budou moci být přijati bez zkoušek. Na základě tohoto pořadí bude moci být přijato prvních maximálně 50 studentů, a to za podmínky, že se po kladném vyrozumění do lhůty stanovené děkanem fakulty zapíší ke studiu. Další kandidáti budou skládat zkoušky z biologie, chemie a fyziky, a to formou testů. Ty by se měly uskutečnit přibližně v půli července.

Zahájení akademického roku 2010/2011 je na Lékařské fakultě plánováno na standardní zářijový termín, kdy dojde k přejmenování Fakulty zdravotnických studií na Lékařskou fakultu OU, se sídlem v univerzitním areálu v Ostravě - Zábřehu. „Studenti budou tedy nyní ještě odevzdávat přihlášky na Fakultu zdravotnických studií, na obor Všeobecné lékařství,“ upozornil J. Močkoř. Do prvního ročníku lékařského oboru pak bude moci letos v říjnu nastoupit zhruba 100 uchazečů.

Pro chod Lékařské fakulty Ostravské univerzity je již nyní v Ostravě prakticky vše připraveno. Předcházela tomu řada příprav, klíčových dohod s Fakultní nemocnicí Ostrava i s jinými významnými nemocnicemi v kraji, s městem, které nám převedlo budovy, s krajem, který nás podpořil. „Dnes tak můžeme říci, že jsme proces společně zvládli a budeme se těšit na první studenty,“ dodal rektor Močkoř.

Lékařské fakulty jsou v České republice v Praze, v Plzni, Hradci Králové, v Olomouci a Brně. V Ostravě byla dosud jen fakultní nemocnice, která ale neměla v domovském městě přímou vazbu na příslušné univerzitní pracoviště. Dosavadní Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity má přibližně 1600 studentů a tradičně připravuje odborníky například pro oblast nukleární medicíny, ochrany veřejného zdraví, rychlé záchranné služby, ale také vysokoškolsky vzdělané zdravotní sestry, porodní asistentky nebo fyzioterapeuty a laboranty.