OU > O univerzitě > Aktuality

Ostravská univerzita

Ostravská univerzita dobývá žebříčky Times Higher Education

Ostravská univerzita sklízí úspěchy v nových žebříčcích Times Higher Education (THE). V rámci výběru nejlepších vysokoškolských institucí ze zemí s rozvojovou ekonomikou se dle THE umístila univerzita na 201. – 250. místě a v sekci New Europe pak na místě 30. V kontextu českého prostředí se Ostravská univerzita umístila v obou případech na 7. místě.

Začlenění Ostravské univerzity do sekce zemí s rozvojovou ekonomikou je významným úspěchem. Nominovaných do této sekce bylo celkem 50 zemí, ale klasifikovat se dokázaly instituce pouze ze 42 zemí. Česká republika spolu s Brazílií, Mexikem, Taiwanem a dalšími byla zároveň zařazena mezi top třídu v rámci hodnocených zemí. Do finálního seznamu, který řadí Ostravskou univerzitu mezi nejlépe hodnocené výzkumné univerzity v rozvíjejících se ekonomikách, se dostalo celkem 378 institucí ze 42 zemí. Univerzita obsadila konkrétně 201. – 250. místo.

Pořadí, které využívá stejných třinácti ukazatelů výkonnosti, zkoumá silné stránky každé univerzity a její základní poslání: výuku, výzkum, aplikace znalostí a mezinárodní perspektivu. Metodika pro tuto sekci byla ale pečlivě upravena, aby lépe odrážela charakteristiky a priority univerzit v rozvíjejících se ekonomikách. Větší váha byla dána například na mezinárodní vztahy jednotlivých univerzit.

„Velice mě tento úspěch těší, je důležité, že o naší univerzitě vědí už i v zahraničí. V posledních letech jsme kladli důraz na podporu vědy, kvalitu výuky a internacionalizaci a to jsou oblasti, které k tomuto úspěchu vedly. Jsem rád, že toto ocenění zviditelní i Ostravu a náš kraj na univerzitní mapě nejen naší republiky, ale i Evropy,“ říká k umístěním profesor Jan Lata, rektor Ostravské univerzity.

V dalším žebříčku THE, který hodnotil instituce z tzv. Nové Evropy, se podařilo Ostravské univerzitě získat 30. místo. Univerzita se tak dostala mezi centra excelence a rostoucí vysokoškolské hvězdy střední a jižní Evropy. V žebříčku bylo dalších 53 vybraných univerzit z 13 (potažmo 12, neboť Malta zde neměla zastoupení) zemí, které se k Evropské unii připojily po roce 2004. Univerzity z České republiky zde měly největší zastoupení (celkem 13 institucí) – pro srovnání se do výběru dostalo 12 polských institucí, 7 maďarských nebo 5 rumunských. Metodika THE je pro sekci New Europe totožná jako u celosvětového pořadníku. Hodnotila kvalitu výuky, vědu a výzkum, citovanost, mezinárodní prostředí instituce a příjmy plynoucí ze spolupráce s průmyslem.

Ostravské univerzitě se v obou případech podařilo získat v těchto prestižních výběrech 7. místo mezi hodnocenými českými univerzitami. Prvenství si drží Karlova univerzita, následována Masarykovou univerzitou a Univerzitou Palackého. Za Ostravskou univerzitou se pak v hodnocení umístily naopak například VŠB – Technická univerzita Ostrava, Univerzita Pardubice nebo Technická univerzita Liberec.

Kontakt:

Mgr. Adam Soustružník
Tiskový mluvčí Ostravské univerzity
e-mail:
telefon: +420 724 919 614


instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub