Akademický den univerzity 2012

Již osmý Akademický den uspořádala Ostravská univerzita v Ostravě 8. října 2012 v 10 hodin v Domě kultury města Ostravy. Pamětní Listy na něm obdrželo 17 studentů a absolventů univerzity a bylo představeno nové CD Fakulty umění.

Nový akademický rok je na Ostravské univerzitě (OU) již tradičně příležitostí ke slavnostnímu setkání pedagogů a studentů.

Pamětními listy bylo letos oceněno 17 studentů za vynikající studijní výsledky a reprezentaci univerzity. Z Fakulty sociálních studií, Filozofické fakulty, Lékařské fakulty, Pedagogické fakulty a Přírodovědecké fakulty bylo oceněno z každé z nich celkem po třech studentech či absolventech studijních oborů bakalářských, navazujících magisterských nebo doktorských. Z Fakulty umění byly oceněny studentka a absolventka navazujícího magisterského studia.

Mezi oceněnými je i letos Jakub Debrecenyi, který se stal juniorským mistrem Evropy a zároveň Akademickým mistrem ČR. Debrecenyi je studentem 3. ročníku oboru Tělesná výchova - Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity V Ostravě.

Na slavnostním shromáždění přednesl svůj projev rektor univerzity profesor Jiří Močkoř. Ve svém projevu mj. řekl: „Vysoký zájem studentů o studium na Ostravské univerzitě svědčí o úspěšnosti univerzity v otevřeném prostoru vysokého školství. Z 18 000 přihlášených studentů mohlo být letos přijato pouze 3500 studentů, z čehož plyne vysoká atraktivnost našich studijních oborů v konkurenci ostatních vysokých škol.“

Děkan Fakulty umění docent Zbyněk Janáček představil nové CD Operního studia Fakulty umění (FU) Ostravské univerzity. Operní studio bylo založeno na FU OU v roce 2009. Každoročně připraví inscenaci nového operního představení. Na počátku letošního roku nastudovalo jednoaktovou operu Bohuslava Martinů Hlas lesa a Veselohra na mostě, která je zachycena i na zmiňovaném novém CD Fakulty umění.

Na slavnosti představilo deset studentů z Operní studia FU úryvek nově nastudované opery Gianni Scicchi Giacoma Pucciniho. Jeden ze sólistů pak po skončení krátké ukázky z této jednoaktové komické opery pozval na jeho premiéru, která se uskuteční ve dnech 11. a 13. února 2013 v Domě kultury města Ostravy.

Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012Akademický den 2012