OU

Šárka Dořičáková

Šárka Dořičáková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Šárka Dořičáková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: B 208, budova B
funkce:tajemnice a pedagogická poradkyně navazujících magisterských oborů
obor činnosti:mezinárodní projektový management, sociální podnikání, koncepce kvality v sociální práci, fundraising a neziskový sektor, management v praxi sociální práce
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií)
Rektorát
telefon, mobil: 553 46 3222
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2015 – dosudPh.D., Ostravská univerzita, obor Sociální práce
2013 – 2015Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, obor Základy společenských věd
2011 – 2013Mgr., Pražská vysoká škola psychosociálních studií, obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
2008 – 2011Bc., Univerzita Palackého v Olomouci, obor Sociální práce
1985 – 1989Střední zdravotnická škola v Novém Jičíně, obor Dětská sestra

Kvalifikace

2013Mgr.
2011Bc.

Další vzdělávání, kurzy

2012 – 2017Internacional Centre for Integrated Psychoterapy and a Healthy Life Style Kroměříž
4. – 15. 7. 3016Certificate english language studies – ATC Language Schools, Ireland/Bray
2. – 13. 3. 2015Certificate of Attendance – Lott English Academy/USA Florida, Pombano Beach
2013 – 2015 Osvědčení odborné kvalifikace učitele druhého stupně základní školy podle § 8 odst. 1 písm. d) a učitele střední školy podle § 9 odst. 1 písm. c) zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů pro výuku předmětu: základy společenských věd
2014Lektor dalšího vzdělávání 75-001-T
2010Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra

Zaměstnání, praxe

2016 – dosudOstravská univerzita
2015 – 2017TESSEA ČR, z. s.
2008 – 2015Podané ruce, družstvo Zubří
2004 – 2008OSVČ
1996 – 2004Domácí zdravotní péče Zubří
1989 – 1996Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín

Odborné zaměření

Sociální práce
Sociální ekonomika
Sociální podnikání

Akademické funkce a členství v orgánech

2017 – dosudKomora akademických pracovníků AS FSS OU

Ocenění

2011Ocenění v kategorii INOVACE VD
2010Pracovník roku v sociálních službách

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká asociace pro psychoterapii
TESSEA ČR, z. s.

Působení v zahraničí

29. – 31. 10. 2014Fundacja „Być Razem“, Barka Poznaň, Sociální centrum Chudobczyce/Polsko (studijní cesta)
23. – 27. 6. 2014GIVE Forschungegesellshaft - Labor für Globale Dörfer, Wien/Rakousko (studijní cesta)
6. – 9. 7. 2010Partas, Baptec, Trustus, Dublin/Irsko (studijní cesta)

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Ruštinapokročilý


Vybrané publikace

Adamec, J., Dořičáková, Š. a Kadlubiec, M. J. Vývojová psychologie v normě a patologii etiologie duševních poruch ze založeného konfliktu: Kazuistika - Karla. In: Vývojová psychologie v normě a patologii etiologie duševních poruch ze založeného konfliktu. 1. vyd. Brno: Adamec Jiří - Filosofický seminář - Katedra teorie, 2018. s. 47-67. ISBN 978-80-87234-76-1.
Dořičáková, Š. a Pastrňák, R. Aktuální otázky sociálního podnikání v České republice. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 144 s. ISBN 978-80-7464-969-1.
Dořičáková, Š. a Pastrňák, R. Očekávané profesní kompetence sociálních pracovníku. EMENTAL elektronický časopis o mentálním zdraví. 2017, roč. 2017, 5(2), s. 6-19. ISSN 1339-4614.
Vávrová, S. a Dořičáková, Š. The phenomenon of pseudo-social services provided to seniors in the Czech Republic as seen by their providers. In: International Conference on New Horizons in Education Conference: Special Issue for INTE 2017 2017-07-17 Berlín. Turkey: TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2017. s. 500-506. ISSN 2146-7242.
Dořičáková, Š. a Vávrová, S. The use of unregistered services by dependent seniors in the Czech Republic as seen by their family members. In: International Conference on New Horizons in Education In Educarion: Special Issue for INTE 2017 2017-07-17 Belín. Turkey: TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2017. s. 645-651. ISSN 2146-7242.
Vávrová, S. a Dořičáková, Š. Pseudosociální služby pro seniory v České republice: Výpomoc, nebo byznys?. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2016, roč. 16, č. 6, s. 109-125. ISSN 1213-6204.
Delage, A., Coutand, Y., Melinz, G., Pennerstorfer, A., Zierer, B., Botek, O., ULČÁKOVÁ, Š., Dořičáková, Š., Mandrysz, W., Rebeleanu, A., Popescu, L. a Patyán, L. Social Enterprise in the Czech Republic. In: THE CHANGING FACES OF SOCIAL ECONOMY ACROSS EUROPE: A PERSPECTIVE FROM 7 COUNTRIES. 1. vyd. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press, 2016. s. 119-134. ISBN 978-963-318-569-8.
Dořičáková, Š. Souvislost kvality terénních sociálních služeb pro seniory poskytovaných s registrací. In: JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2016 2016 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. s. 17-22. ISBN 978-80-7464-842-7.
Adamec, J., Dořičáková, Š. a Kadlubiec, M. Aktuální pohled na sociální práci v ČR: Rozdílné přístupy mezi americkou a evropskou psychiatrií - nutnost reflexe. In: Psychodiagnostika v době utváření multikulturního společenství. Brno: Adamec Jiří - Filosofický seminář - katedra teorie, 2015. s. 67-85. ISBN 978-80-87234-55-6.

Všechny publikace

Dořičáková, Š. Actiris, Public Employment Office of the Brussels Capital City in Belgium. 2019.
Dořičáková, Š. Evropský parlament. 2019.
Dořičáková, Š. SENIOR 2019 (o seniorech, pro seniory): Terénní pseudosociální služby pro seniory [Konference]. Ostrava, null. 2019.
Dořičáková, Š. Uniwersytet Łódzki: Projektová výuka. 2019.
Dořičáková, Š. Sociální ekonomika a sociální podnikání v ČR. 2018.
Dořičáková, Š. Terénní služby pro seniory poskytované bez registrace. In: Jarní škola sociální práce 2018: Jarní škola sociální práce 2018 2018-04-17 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. s. 35-44. ISBN 978-80-7599-009-9.
Dořičáková, Š. Terrain Services for Seniors Provided Without Registration. In: Jarní škola sociální práce. Ostrava: Ostravská univerzita. 2018.
Adamec, J., Dořičáková, Š. a Kadlubiec, M. J. Vývojová psychologie v normě a patologii etiologie duševních poruch ze založeného konfliktu: Kazuistika - Karla. In: Vývojová psychologie v normě a patologii etiologie duševních poruch ze založeného konfliktu. 1. vyd. Brno: Adamec Jiří - Filosofický seminář - Katedra teorie, 2018. s. 47-67. ISBN 978-80-87234-76-1.
Dořičáková, Š. a Pastrňák, R. Aktuální otázky sociálního podnikání v České republice. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 144 s. ISBN 978-80-7464-969-1.
Dořičáková, Š. International Conference On New Horizons In Education. In: International Confernce On New Horizons In Education. Berlín. 2017.
Dořičáková, Š. a Pastrňák, R. Očekávané profesní kompetence sociálních pracovníku. EMENTAL elektronický časopis o mentálním zdraví. 2017, roč. 2017, 5(2), s. 6-19. ISSN 1339-4614.
Dořičáková, Š. Odborná praxe na psychoterapeutickém oddělení Psychiatrické nemocnice Písek. 2017.
Dořičáková, Š. Sociální ekonomika a sociální podnikání. 2017.
Vávrová, S. a Dořičáková, Š. The phenomenon of pseudo-social services provided to seniors in the Czech Republic as seen by their providers. In: International Conference on New Horizons in Education Conference: Special Issue for INTE 2017 2017-07-17 Berlín. Turkey: TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2017. s. 500-506. ISSN 2146-7242.
Dořičáková, Š. a Vávrová, S. The use of unregistered services by dependent seniors in the Czech Republic as seen by their family members. In: International Conference on New Horizons in Education In Educarion: Special Issue for INTE 2017 2017-07-17 Belín. Turkey: TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2017. s. 645-651. ISSN 2146-7242.
Dořičáková, Š. Influence of Quality of Social Services for the Elderly People Provided with Registration and Without Registration. In: Spring school. Ostrava. 2016.
Vávrová, S. a Dořičáková, Š. Pseudosociální služby pro seniory v České republice: Výpomoc, nebo byznys?. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2016, roč. 16, č. 6, s. 109-125. ISSN 1213-6204.
Delage, A., Coutand, Y., Melinz, G., Pennerstorfer, A., Zierer, B., Botek, O., ULČÁKOVÁ, Š., Dořičáková, Š., Mandrysz, W., Rebeleanu, A., Popescu, L. a Patyán, L. Social Enterprise in the Czech Republic. In: THE CHANGING FACES OF SOCIAL ECONOMY ACROSS EUROPE: A PERSPECTIVE FROM 7 COUNTRIES. 1. vyd. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press, 2016. s. 119-134. ISBN 978-963-318-569-8.
Dořičáková, Š. Sociální ekonomika a sociální podnikání: Social Work and Social Economy. 2016.
Dořičáková, Š. Sociální podnikání v ČR. Jihlava, Česká republika. 2016.
Dořičáková, Š. Souvislost kvality terénních sociálních služeb pro seniory poskytovaných s registrací. In: JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2016 2016 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. s. 17-22. ISBN 978-80-7464-842-7.
Adamec, J., Dořičáková, Š. a Kadlubiec, M. Aktuální pohled na sociální práci v ČR: Rozdílné přístupy mezi americkou a evropskou psychiatrií - nutnost reflexe. In: Psychodiagnostika v době utváření multikulturního společenství. Brno: Adamec Jiří - Filosofický seminář - katedra teorie, 2015. s. 67-85. ISBN 978-80-87234-55-6.
Dořičáková, Š., Knobloch, F. a Enachescu-Hroncová, I. Integrovaná psychoterapie Ferdinand Knobloch. In: Integrovaná psychoterapie. Praha: Univerzita Karlova. 2015.
Dořičáková, Š. Je skutečně nedostatek pracovních míst?. 3P Popularis. 2015, s. 8-9.
Dořičáková, Š. Sociální podnikání v České republice. Sociální služby. 2015, roč. 17, s. 48-49. ISSN 1803-7348.
Dořičáková, Š. Studijní materiál pro vzdělávací program: Přechod NNO k finanční nezávislosti: Sociální podnikání. 2015.
Dořičáková, Š. Studijní materiál pro vzdělávací program: Přechod NNO k finanční nezávislosti: Udržitelnost sociálního podniku. 2015.
Dořičáková, Š. Ohlédnutí za konferenci o sociálním podnikání. 2014.
Dořičáková, Š. Sociální podnikání, jako fenomén dnešní doby. 3P Popularis. 2014, č. 13, s. 6-7.


AutorNázev práceTypRok
Mišianová RadmilaSociální podnikání jako nástroj integracediplomová 2019 
Furiková MartinaVzdělávání vedoucích pracovníků v domovech pro seniorydiplomová 2018 
Konečná AlenaManažerské kompetence v sociálních službáchdiplomová 2018 
Pavelec TomášIdentifikátor sociálních podniků v České republicediplomová 2018 
Vrhelová AlenaVliv změny zákona o sociálních službách na poskytování sociální služebdiplomová 2018 
Buřtová AndreaSociální podnikání v Olomouckém krajidiplomová 2017 
Rašková LucieFundraising, marketing a financování nestátních neziskových organizacídiplomová 2017 
Kenďurová BarbaraSociální práce se seniory ve službě domov pro seniorybakalářská  
Hrouzová LucieSpecifika sociální práce se seniorybakalářská 2019 
Minarčíková TerezaSociální práce se seniory v domově se zvláštním režimembakalářská 2019 
Možná KateřinaSenioři - klienti sociální prácebakalářská 2019 
Očadlá MichaelaSociální práce se seniorybakalářská 2019 
Pokludová BarboraMetody a techniky sociální práce se seniorybakalářská 2019 
Stálá VeronikaPsychohygiena v praxi sociální prácebakalářská 2019 
Szturcová IzabelaMožnosti financování sociálních služebbakalářská 2019 
Divák VojtěchRizika komunitního plánováníbakalářská 2018 


Sociální práce a sociální ekonomika
Hlavní řešitelMgr. Šárka Dořičáková, Ph.D.
Období9/2017 - 8/2018
PoskytovatelMŠMT
Stavřešený
Inovace stávajících předmětů studijních programů Zdravotně sociální péče a Sociální politika a sociální práce v kontextu internacionalizace
Hlavní řešitelMgr. Šárka Dořičáková, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Terénní služby pro seniory poskytované bez registrace
Hlavní řešitelMgr. Šárka Dořičáková, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Projekt bilaterální spolupráce :Interkulturní projektový management" (Čeští studenti ve Vídni)
Hlavní řešitelMgr. Šárka Dořičáková, Ph.D.
Období11/2016 - 11/2016
PoskytovatelAction
Stavukončený
Projekt bilaterální spolupráce "Interkulturní projektový management" (8 studentů z Rakouska v Ostravě)
Hlavní řešitelMgr. Šárka Dořičáková, Ph.D.
Období11/2016 - 11/2016
PoskytovatelAction
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub